Lietuvos radiacinės saugos draugija


LIETUVOS RADIACINĖS SAUGOS DRAUGIJA (LRSD)

Tarptautinės radiacinės saugos asociacijos (IRPA) narė

 

                  

     

DRAUGIJOS ĮSTATAI (2007-11-15 pakeitimas)

 

 

 

 

 www.irpa.net                                                Kontaktinė informacija


Draugijos svetainė http://www.lrsd.lt/
 
 

Adresas:

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153,  LT-08221 Vilnius

Lietuva

 

 

________________________________________________________________________


LIETUVOS RADIACINĖS SAUGOS DRAUGIJOS VALDYBA

  

  

 

Dr. Olga Sevriukova (olga.sevriukovaATrsc.lt) – LRSD pirmininkė (Radiacinės saugos centras)

 

Vaida Grigonienė (vaida.grigonieneATrsc.lt) – LRSD sekretorė (Radiacinės saugos centras)

 

Remigijus Kievinas (remigijus.kiekivinasATrsc.lt) – LRSD iždininkas (Radiacinės saugos centras)

 

 

Vaida Bubelienė (vaida.griciunaitteATgmail.com) – Nacionalinis vėžio institutas

 

Albinas Mastauskas (amastauskasATyahoo.com)

 

REVIZIJOS KOMISIJA

 

Augustinas Ivanauskas (augustinas.ivanauskasATrsc.lt) – Radiacinės saugos centras

 

Vaidas Mašidlauskas (aidasATtuvlita.lt) – UAB TUVLITA

 

ETIKOS KOMISIJA

 

Dr. Rima Ladygienė (rima.ladygieneATrsc.lt) – Radiacinės saugos centras

 

Dr. Beata Vilimaitė – Šilobritienė (beata.silobritieneATam.lt) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

Dr. Ingrida Pliopaitė Bataitienė (ingrida.plATgmail.com) – Utenos kolegija

 

Julius Žiliukas (julius.ziliukasATrsc.lt) – Radiacinės saugos centras

 

Romualdas Šarinskis (infoATatestavimas.com) – UAB „Kita kompetencija“

 sukūrė Artogama