LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Kokie yra reikalavimai ūkio subjektams, vykdantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą?

 Asmenys, vykdantys radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinės saugos) mokymą, privalo turėti teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jų tęstinį mokymą ir vadovautis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Tvarkos aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir neformalųjį švietimą.

 

Asmenys, vykdantys radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nustatytas pareigas;

2. turėti galiojančias Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 3 priede nustatytos formos radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo programas, parengtas pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo programų modulius ir suderintas su Radiacinės saugos centru (toliau – RSC). Jeigu radiacinės saugos mokymo programa integruota į profesinio mokymo programas, ji neturi būti rengiama pagal Tvarkos aprašo 3 priede nustatytą formą;

3. peržiūrėti radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo programas ir, jei reikia, jas keisti ne rečiau kaip kartą per 5 metus arba pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės ir fizinės saugos mokymą, reikalavimams. Šios programos laikomos negaliojančiomis, jei po 5 metų nebuvo peržiūrėtos, nepakeistos ir nesuderintos su RSC;

4. parengti pradinio radiacinės saugos mokymo programas pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytus radiacinės saugos mokymo programų modulius, kai radiacinės saugos mokomi asmenys, atsakingi už radiacinę saugą pas veiklos vykdytojus, vykdančius veiklą su I ir (ar) II pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais;

5. turėti radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymui skirtas patalpas, vaizdo ir garso aparatūros, mokymo priemonių (leidinių, plakatų, bukletų ir kt.) ir metodinę medžiagą;

6. užtikrinti, kad radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokomi asmenys galėtų naudotis tarptautinėmis sutartimis, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę ir fizinę saugą;

7. užtikrinti, kad praktinių užsiėmimų metu būtų naudojama apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų įranga bei būtų su veiklos vykdytojais sudarytos sutartys dėl praktinių užsiėmimų vykdymo, kai asmenys, vykdantys radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, neturi galimybės vykdyti praktinių užsiėmimų;

8. sudaryti ne didesnes kaip 30 asmenų teorinio radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo ir ne didesnes kaip 15 asmenų praktinio radiacinės saugos mokymo grupes pagal mokomų asmenų išsilavinimą ir specialybę. Vykdant nuotolinį radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą asmenų skaičius mokymo grupėje neribojamas;

9. užtikrinti radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo kokybę;

10. rengti radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymų tvarkaraščius prieš kiekvienus mokymus;

11. pranešti raštu RSC ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamo vykdyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo dienos apie šiuos mokymus bei radiacinės ir (ar) fizinės saugos egzaminą;

12. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos pasikeitimo dienos pateikti RSC pasikeitusią informaciją, jei pasikeitė RSC pateikta Tvarkos aprašo 13.11 papunktyje nurodyta informacija.

 

Grįžti...

_________________________________________________________________________________________
Panašūs klausimai:

  

  • Kas vykdo privalomuosius radiacinės saugos mokymus? Atsakymas...
  • Kokie yra Radiacinės saugos centro įgaliojimai ir atsakomybė? Atsakymas...

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)