LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Teisės aktų naujienos

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 7 straipsnio pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 6, 7, 7(1), 8, 8(3), 8(4), 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 8(5), 8(6), 15(1) straipsniais ir 8(1), 8(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-414 „Dėl 2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programos patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-1094 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-1090 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-600 „Dėl Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatų ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-1044 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-938 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-762 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-732 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijos praktikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-553/22.1-71 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-515 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-363 „Dėl Statybos produktų, kuriuos privaloma radiologiškai ištirti, sąrašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-151 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms, galinčioms įvykti verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rekomendacijų patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-154 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl įgaliojimų vykdyti valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas suteikimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-139 „Dėl Veiklos sričių, kuriose licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, vykdantis veiklą medicininės rentgenodiagnostikos srityje, turi užtikrinti, kad medicinos fizikas teiks konsultacijas radiacinės saugos klausimais, aprašo patvirtinimo“.

  

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl Pacientų apšvitos dozių, gautų rentgenodiagnostikos ir branduolinės medicinos diagnostikos procedūrų metu, vertinimo duomenų ir rezultatų pateikimo Radiacinės saugos centrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-115 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 66V „Dėl Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-70 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

Atnaujinta 2016-12-05


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)