LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Teisės aktų naujienos
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 8, 24, 25 straipsnių, devintojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo ir 81 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1050 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 984 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 844 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1117 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-901 „Dėl Medicinos fiziko veiklos reikalavimų tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1387 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1362 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1297 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-1059 „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-965 „Dėl Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-952 „Dėl Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią veiklą branduolinės energetikos srityje, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-886 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-60 „Dėl Žmonių dezaktyvavimo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, rekomendacijų patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. V-59 „Dėl Radiacinės žvalgybos įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-46 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-37 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 90V „Dėl Asmens (tarnybos), atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-59 „Dėl Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo komisijų sudarymo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, atliekančių medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos pripažinimo kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-52 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 74V „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Atnaujinta 2019-10-03


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)