Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį Radiacinės saugos centre (toliau – RSC) pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, pateikimas į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam RSC direktoriui (informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį RSC direktoriaus pareigas, pateikimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui) – Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta korupcijos prevencijos priemonė, kuri atliekama, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę RSC.

 

Informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį RSC pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, pagal rašytinį prašymą surenka ir pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

 

RSC pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, sąrašas 

Eil.

Nr.

Pareigybė

1.

RSC direktorius

2.

RSC direktoriaus pavaduotojas

3.

Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius

4.

Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vedėjas

5.

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas

6.

Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėjas 

7.

Finansų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

8.

Materialinio techninio aprūpinimo ir eksploatavimo skyriaus vedėjas

 Atnaujinta 2019-03-01sukūrė Artogama