LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Černobylio AE avarijos likviduotojams

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-19 sudaryta specialistų komisija ligų ar mirties sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (toliau – Komisija) nustatyti, kurios veikla organizuojama Radiacinės saugos centre.

 

    Komisijos sudėtį, nuostatus, darbo reglamentą ir ligų sąrašą rasite paspaudę čia.

 

Komisijos sekretorė – Alma Minelgienė.

Prašome kreiptis pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 14.30 iki 16.30 val., tel. (8 5) 236 1934.

 

Dokumentus komisijai siųsti adresu:

 

Komisijai dėl Černobylio AE avarijos

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153

08352 Vilnius

arba el. paštu rsc@rsc.lt, jeigu turite galimybę prašymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

 

Komisijai reikia pateikti vieną iš žemiau nurodytų prašymų ir papildomus dokumentus.

 

Prašymas nustatyti ligų sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Prašymo formą rasite paspaudę čia.

 

Prašymas nustatyti mirties sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Prašymo formą rasite paspaudę čia.

 

Jeigu norite pateikti Prašymą nustatyti ligų sąsają, turite pateikti šiuos dokumentus:

  1. pareiškėjo asmens sveikatos istorijos išrašas apie sveikatos būklę (forma 027/a, išduota šeimos gydytojo ar gydančio gydytojo) iki ir po dalyvavimo Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbuose, kuriame nurodyti duomenys apie dalyvio laikiną nedarbingumą iki ir po dalyvavimo Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbuose. Kiekvienu atveju nurodoma laikino nedarbingumo priežastis ir trukmė, ligos kodas pagal TLK-10-AM, ligos simptomų pradžios ir diagnozės nustatymo data;
  2. notaro patvirtinta pažymos apie darbingumo lygį (jei buvo išduota) kopija;
  3. pažyma apie darbą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, kurioje turi būti nurodytas laikas, vieta, darbų trukmė, darbų pobūdis, vidinės ir išorinės apšvitos dozės, jei pastarosios buvo pažymėtos dokumentuose (išduoda įstaigos, siuntusios Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbams), arba notaro patvirtinta jos kopija. Nesant tokios pažymos – notaro patvirtintos įrašų iš karinių dokumentų kopijos;
  4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Jeigu norite pateikti Prašymą nustatyti mirties sąsają, be aukščiau išvardintų dokumentų (1–4), turite pateikti:

  1. notaro patvirtintą asmens mirties liudijimo kopiją arba elektroninio mirties liudijimo kopiją, patvirtintą gydymo įstaigos spaudu;
  2. patologinės anatomijos autopsijos arba teismo medicinos tyrimo duomenys (jei buvo atlikta), pasirašyti ir patvirtinti gydytojo patologo arba teismo medicinos gydytojo, atlikusio tyrimą, arba patvirtintos notaro šių dokumentų kopijos. Jei tokio tyrimo nebuvo atlikta, apie tai pažymima ligos istorijos išraše;
  3. Komisijos išvadų kopijos, jei asmeniui dar gyvam esant buvo anksčiau susietos ligos su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius;
  4. giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (teisę pateikti dokumentus turi tėvai, įtėviai, kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai, vaikai ir įvaikiai) kopijos.

 

    Pareiškėjai apie Komisijos priimtą sprendimą informuojami raštu. Išvados siunčiamos registruotu paštu arba atiduodamos asmenims, atvykusiems atsiimti į Radiacinės saugos centrą ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atvykimo laiką prašome derinti telefonu (8 5) 210 5817.


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)