Radiacinės saugos ekspertų sąrašas

    Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. V-1059 „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pripažintų radiacinės saugos ekspertų sąrašas.

 

Atnaujinta 2019-03-13sukūrė Artogama