Kokie minimalaus išsilavinimo reikalavimai keliami asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą odontologijos kabinete ir tokiame kabinete dirbančiam darbuotojui?

Keliami šie minimalaus išsilavinimo reikalavimai:

  1. Asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą ūkio subjekte, kuriame dirbama su dantų rentgeno aparatais – aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimas;
  2. Darbuotojui, dirbančiam su dantų rentgeno aparatais – biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų srities aukštesnysis arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį.


sukūrė Artogama