foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s

foto_s foto_bull Aktualijos foto_s
foto_s
foto
2021-02-09
Lietuvoje laikomasi radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų – gyventojų sveikatai pavojaus nėra

 

     Dalis Lietuvoje veikiančių medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, bei mokslinius tyrimus atliekančių objektų savo veikloje naudoja atviruosius radioaktyviuosius šaltinius. Medicinoje dažniausiai naudojami – atvirieji radioaktyvieji šaltiniai savo sudėtyje turintys 99mTc (technecio), 123I, 125I (jodo) radionuklidų. Su šiais radionuklidais paruošti radiofarmaciniai vaistiniai preparatai naudojami spindulinės diagnostikos procedūrų metu. Spindulinės terapijos procedūroms naudojami 223Ra (radžio), 131I, 90Y (itrio), 89Sr (stroncio) radionuklidai. Moksliniams tyrimams naudojami 3H (tričio), 90Sr radionuklidų turintys tirpalai, skirti kalibravimui ir kokybės kontrolei.Vykdant veiklą su minėtais šaltiniais, nedideli kiekiai radionuklidų išmetami į aplinką (orą ar vandenį (nuotakyną)). Radionuklidai, išmesti į aplinką, gali patekti į žmogaus organizmą paveikslėlyje nurodytais būdais (žr. pav. 1). 

     Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), siekdamas užtikrinti žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, vykdo radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimų į aplinką priežiūrą. Vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka kiekvienas ūkio subjektas prieš pradėdamas veiklą, kurios metu į aplinką išmetama ar gali būti išmetama radionuklidų, turi parengti ir su RSC suderinti radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką planą (toliau – Planas).

     Plane turi būti nurodyta pagrindinė informacija apie planuojamus išmesti radionuklidus, jų kiekius bei kelius, kuriais radionuklidai gali patekti į aplinką. Be to, Plane turi būti įvertinta, kokiais keliais radionuklidai pasieks gyventoją (dar vadinamą reprezentantu), kurio rizika patirti apšvitą dėl į aplinką išmestų radionuklidų yra didžiausia (pvz. darbuotojas, dirbantis nuotekų valymo įmonėje (jei išmetimai vykdomi į vandenį) ar arčiausiai objekto gyvenantys žmonės (jei išmetimai vykdomi į orą)) ir įvertinti, kokią metinę apšvitos dozę šis žmogus galimai gaus dėl vykdomos veiklos (žr. pav. 2).

     Planas turi būti keičiamas ir iš naujo derinamas, kai objektas keičia ar plečia veiklą (planuoja naudoti naujus radionuklidus, padidėjo objekte naudojamų radionuklidų aktyvumas, pasikeitė radionuklidų išmetimo į aplinką taškai, jų patekimo į aplinką būdai ar keliai, kuriais radionuklidai gali pasiekti reprezentantą).

     Suderinęs Planą, objektas turi periodiškai teikti duomenis ir ataskaitas apie į aplinką išmestus radionuklidus ir jų aktyvumą (kas mėnesį, ketvirtį arba metus). Ataskaitų teikimo periodiškumas priklauso nuo įvertintos dozės reprezentantui.

     RSC specialistai, atlikdami radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimus, vertina radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, atliekant mokslinius tyrimus, normų laikymąsi. 2020 metais buvo patikrinti 4 tokie objektai.: 3 –medicinos ir 1 – vykdantis mokslinius tyrimus.

     Patikrinimų metu įsitikinta, kad visuose 4 tikrintuose ūkio subjektuose į aplinką išmestų radionuklidų kiekiai neviršija numatytų Planuose, o kai kuriais atvejais yra gerokai mažesni nei buvo planuoti. Lietuvos teisės aktai numato, kad gyventojas dėl radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką iš vieno objekto per metus neturėtų gauti didesnės nei 0,3 mSv apšvitos dozės. Patikrinimų metu įvertinus, kokias dozes gauna reprezentantas dėl kiekvieno iš tikrintų objektų vykdomų išmetimų, buvo nustatyta,  kad dėl 3 objektų vykdomos veiklos reprezentanto metinė efektinė dozė neviršija 0,01 mSv/metus, o vieno objekto – 0,1 mSv/metus, taigi šios dozės yra daug mažesnės už teisės aktuose numatytą lygį.

     Papildomai, iš patikrinimų metu gautos informacijos, buvo apskaičiuota, kokias apšvitos dozes per metus gautų reprezentantas, jeigu jis tuo pačiu metu patirtų apšvitą nuo visų tikrintų ūkio subjektų išmetamų į orą ir į vandenį radioaktyviųjų medžiagų. Gautos dozės buvo palygintos su ribine metine gyventojo apšvitos doze (tai apšvitos dozė nuo visų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, veikiančių gyventoją, kuri neturėtų būti viršijama – 1mSv), palyginimas pateiktas grafiškai (žr. pav. 3). 

     Iš pateiktų duomenų matoma, kad radionuklidų išmetimų į aplinką per metus nulemta apšvita neviršija ribinės metinės gyventojo apšvitos dozės ir gyventojų sveikatai pavojaus nekelia. Apšvitos dozės gautos dėl radionuklidų išmetimų į aplinką sudaro tik menką dalį ribinės metinės gyventojo apšvitos dozės: dėl išmetimų vandenį – 2,62 %, o dėl išmetimų į orą – mažiau negu 1%. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dozės yra vertintos reprezentantui, t.y. žmogui, kurio rizika patirti apšvitą dėl radionuklidų išmetimo į aplinką yra didžiausia, vadinasi, šios dozės paprastam gyventojui yra dar mažesnės.

     Atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus ir jų analizę galima teigti, kad ūkio subjektuose taikomos apsaugos priemonės užtikrina žmonių radiacinę saugą bei yra pakankamos aplinkai ir gamtos ištekliams apsaugoti.

     Kilus klausimų kreipkitės į Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyrių el. paštu rsc@rsc.lt arba  telefonu (8 5) 236 1936 (+2).

 foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)

foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s