LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui

Aktualijos
2015-02-23
Ar metalų laužą superkančios įmonės užtikrina superkamo metalų laužo radioaktyviosios taršos kontrolę?
Metalų laužo surinkimas ir perdirbimas yra svarbi aplinkos apsaugos politikos dalis. Socialiniu bei aplinkos apsaugos požiūriu tokia veikla teikia didelę naudą visuomenei, nes tokiu būdu taupomi gamtos bei energetiniai ištekliai ir tausojama aplinka.

Nepaisant akivaizdžių privalumų, metalų laužo supirkimo ir perdirbimo versle gali pasitaikyti ir rimtų grėsmių. Žinomas ne vienas atvejis, kai kartu su metalų laužu į metalų laužo surinkimo aikšteles, o iš ten ir į metalų laužo perdirbimo gamyklas pateko radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto metalų laužo arba radioaktyvių šaltinių (1–3 pav.).


1–3 pav. Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas, radioaktyvieji šaltiniai

Siekdamas apsaugoti darbuotojus, gyventojus bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, Radiacinės saugos centras dar 2004 m. parengė bei Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu patvirtino Metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalų produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarką ir nuo to laiko nuolat vykdo šios veiklos priežiūrą. 2014 m. metalų laužą superkančiose įmonėse atlikti 42 patikrinimai.

Patikrinimų metu vertintas metalų laužo supirkimo įmonių pasirengimas ir naudojamos priemonės galimam metalų laužo radioaktyviam užterštumui nustatyti ir radioaktyviesiems šaltiniams aptikti.

Atlikus patikrinimus nustatyta, kad daugumoje metalų laužo supirkimo įmonių radioaktyviosios taršos kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat kontroliuojamas visas superkamas metalų laužas, darbuotojai instruktuoti ir žino, kaip elgtis aptikus radioaktyviuosius šaltinius ar radionuklidais užterštus objektus. Tačiau pasitaikė keletas metalų laužo supirkimo įmonių, kuriose buvo nustatyta radiacinės saugos reikalavimų vykdymo pažeidimų.
 
Dažniausiai pasitaikę pažeidimai:
  • neparengtos arba netinkamai parengtos metalų laužo radioaktyviosios taršos kontrolės instrukcijos;
  • asmenys, atsakingi už metalų laužo radioaktyviosios taršos kontrolę, nėra baigę periodinių radiacinės saugos mokymų;
  • neatlikta naudojamo dozimetrinės kontrolės prietaiso periodinė metrologinė patikra;
  • neregistruojami radioaktyviosios taršos kontrolės duomenys.

Už teisės aktų reikalavimų vykdant radioaktyviosios taršos kontrolę pažeidimus metalų laužo supirkimo įmonių atsakingiems asmenims pritaikytos administracinio poveikio priemonės (piniginės baudos).

Be aukščiau minėtų patikrinimų, Radiacinės saugos centras metalų laužo supirkimo įmonėse taiko prevencines radiologinių avarijų priemones:
  • organizuoja pratybas, kurių pagrindinis tikslas – įvertinti metalų laužo supirkimo įmonės darbuotojų pasirengimą bei veiksmus nustačius radioaktyviuosius šaltinius ar radionuklidais užterštus objektus;
  • parengė ir nuolat dalija informacinį leidinį „Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, metalų laužo ir jo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolė“ (šį leidinį galima rasti Radiacinės saugos centro interneto svetainėje www.rsc.lt (Leidiniai > Knygos, brošiūros ir pan.);
  • konsultuoja, kaip tinkamai atlikti dozimetrinius matavimus bei kitais radiacinės saugos klausimais.

Kad radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas arba radioaktyvieji šaltiniai gali patekti į metalų laužo surinkimo ir perdirbimo sistemą, nėra niekuo neparemtas išsigalvojimas.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Incidentų ir nelegalaus radioaktyviųjų medžiagų judėjimo duomenų bazėje (ITDB) registruojami atvejai, kai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai buvo pamesti, pavogti, neteisėtai perduoti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, ar kitais būdais neteko kontrolės, bei su tokiais šaltiniais susiję incidentai, kurių metu asmenys patyrė ar galėjo patirti apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote. Šiai bazei duomenis teikia net 125 pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva. Vien 2014 m. ITDB užregistravo 17 atvejų, kai radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto metalų laužo arba radioaktyviųjų šaltinių buvo rasta superkant ar perdirbant metalų laužą: Ukrainoje – 9, Jungtinėse Amerikos Valstijose – 5, Suomijoje – 4, Slovėnijoje – 3, Olandijoje – 3, Pietų Afrikos Respublikoje – 2, Moldavijoje – 2, Bosnijoje ir Hercegovinoje – 1, Graikijoje – 1 ir Lietuvoje – 1.

Metalų laužo supirkimo metu dažniausiai randama metalinių vamzdžių, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis, kalibracinių šaltinių, senų ir nenaudojamų prietaisų su radioaktyviosiomis medžiagomis bei nuskurdinto urano konteinerių, skirtų radioaktyviosioms medžiagoms vežti. Radiniuose nustatomi tiek gamtiniai, tiek ir dirbtiniai radionuklidai, tokie kaip Ra-226, Co-60, Cs-137, U-235, Am-241, Th-232, Eu-152/154 ir pan. Radiacinės saugos centras apie aktualiausius įvykius, susijusius su radioaktyviosiomis medžiagomis užterštu metalų laužu arba radioaktyviaisiais šaltiniais, nuolat informuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT), Muitinės departamentą prie VRM bei ūkio subjektus, besiverčiančius veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Lietuvos atvejis, apie kurį buvo pranešta ITDB, įvyko 2014 m. kovo mėnesį Klaipėdoje. Metalų laužo terminalo aikštelės darbuotojai stacionaria dozimetrinės kontrolės įranga ir dozės galios matuokliais nustatė padidėjusį gamtinį jonizuojančiosios spinduliuotės foną prie metalinių vamzdžių (4–6 pav.). Virš šių vamzdžių buvo išmatuota nuo 0,2 iki 0,4 mSv/val. lygiavertės gama dozės galia, nustatyta paviršinė tarša Ra-226 ir Th-232 radionuklidais. Detalesniems tyrimams buvo išpjautos vamzdžių dalys ir atlikti jų gama spektrometriniai matavimai, kurie parodė, jog ant vamzdžių vidinės pusės susidariusiose nuosėdose Ra-226 ir Th-232 savitasis aktyvumas viršija nereguliuojamojo veikmens lygius. Teisės aktų nustatyta tvarka radionuklidais užterštas metalų laužas (vamzdžiai) kaip radioaktyviosios atliekos buvo perduotos VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai.


4–6 pav. Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas (vamzdžiai)

Jeigu nenustatomas rastų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių šeimininkas, radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas ir rasti radioaktyvieji šaltiniai tvarkomi valstybės lėšomis. Metalų laužą superkančios įmonės, aptikusios radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto metalų laužo ar bet kokį prietaisą, įrenginį ar kitą nežinomos paskirties daiktą, pažymėtą jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, arba įtariančios, kad jis gali būti užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, apie tai turi informuoti Radiacinės saugos centrą.
 
Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas arba radioaktyvieji šaltiniai dėl žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio gali sukelti itin skaudžių nelaimių (įvairaus masto darbuotojų ir gyventojų sveikatos sutrikimų ar net mirties atvejų) ir sukelti rimtų ekonominių arba aplinkosauginių padarinių. Metalų laužo perdirbimo gamykloje išlydytas radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas ar radioaktyvusis šaltinis gali ne tik užteršti įrenginius, bet ir didelį kiekį pagamintos metalo produkcijos, kuri tinkamai nekontroliuojama gali pasklisti po pasaulį metalo žaliavų ar metalo dirbinių pavidalu. Todėl ūkio subjektai, superkantys ar perdirbantys metalų laužą, turi tinkamai atlikti superkamo ir perdirbamo metalų laužo radioaktyviosios taršos kontrolę.

RSC kontaktai:

Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 236 1933, faks. (8 5) 276 3633
RSC Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Aušros g. 44, Kaunas, tel. 8 37 33 3760
RSC Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. 8 46 383308
RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. 8 41 524644

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)