Aktualijos

2019-03-21
RSC lankėsi Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos moksleiviai

 Balandžio 20 d. Radiacinės saugos centre lankėsi Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos 11-os klasės moksleiviai.

 2019-03-15
TATENAʼos atstovai teigiamai įvertino RSC įgyvendinamus TATENAʼos nacionalinius projektus

    Kovo 12–14 d. Lietuvoje viešėjo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENAʼos) projektų vadybininkė, kuruojanti Lietuvos nacionalinius techninio bendradarbiavimo projektus, Tomo Furusawa bei techniniai darbuotojai Jenia Vassileva ir Gian Luca Poli, kurių tikslas – įvertinti, kaip Lietuvoje įgyvendinami nacionaliniai ir regioniniai projektai.2019-03-12
Radiacinės saugos centras stiprina pajėgumus biologinės dozimetrijos srityje

    Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) prisijungė prie Pasaulio sveikatos organizacijos įkurto tarptautinio biologinės dozimetrijos tinklo WHO BioDoseNet, vienijančio daugiau nei 65 skirtingų šalių įstaigas, atliekančias biologinę dozimetriją.2019-03-04
Radiacinės saugos ir apšvitos vertinimo kokybę užtikrina akredituoti tyrimai ir bandymai

    RSC siekia užtikrinti atliekamų tyrimų ir bandymų kokybę. 2018 m. lapkričio 28 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (NAB) ekspertų grupė išorės audito metu teigiamai įvertino RSC atliekamus tyrimus ir bandymus ir 2019 m. vasario 25 d. NAB sprendimu Nr. AK-46 patvirtino RSC akreditavimą LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai.2019-02-28
Gyventojai nuolat patiria išorinę apšvitą

    Siekdami įvertinti, kokią įtaką Lietuvos gyventojų apšvitai turi įvairios kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, Radiacinės saugos centro specialistai kasmet analizuoja radiologinių tyrimų rezultatus, gautus Radiacinės saugos centre ir kitose radiologinius tyrimus atliekančiose institucijose.

 2019-02-25
Dėl sugriežtintos kontrolės į Lietuvą nepatenka radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto kuro

    Radiacinės saugos centras, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, 2018 m. kontroliavo įvežamo medienos ir durpių kuro bei jų pelenų radioaktyvųjį užterštumą. Ši kontrolė leidžia užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų medienos ir durpių kuro iš po Černobylio atominės elektrinės avarijos radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų teritorijų ir kurą naudojančiose įmonėse nesusidarytų radioaktyvių pelenų.2019-02-21
Aptarti antžeminės radiacinės žvalgybos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju organizavimo klausimai

    Radiacinės saugos centre (RSC) įvykusio pasitarimo metu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) atstovais aptarti antžeminės radiacinės žvalgybos organizavimo klausimai.2019-02-13
Padidėjusios profesinės apšvitos atvejų odontologijos įmonėse galima išvengti

    Darbuotojai, odontologijos įmonėse dirbantys su rentgeno aparatais, patiria didesnę ar mažesnę apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, kuri yra vadinama profesine apšvita. Šių darbuotojų patiriama profesinė apšvita dažniausiai būna labai nedidelė, tačiau pasitaiko atvejų, kai nešiotais individualiaisiais dozimetrais išmatuojamos padidėjusios apšvitos dozės.sukūrė Artogama