LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui

Aktualijos
2017-07-11
Atlikta darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jų aplinkoje, atskirų profesijų grupių 2016 metų apšvitos dozių analizė

     Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai kiekvienais metais atlieka darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jų aplinkoje (toliau – darbuotojai), atskirų profesijų grupių metinių apšvitos dozių analizę ir gautų efektinių ir lygiaverčių dozių įvertinimą. Vienas iš svarbiausių šios analizės tikslų – įsitikinti, ar neviršijamos Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nustatytos ribinės dozės. Didžiausia efektinė dozė, kurią gali gauti darbuotojas, yra 50 mSv per metus su sąlyga, kad per 5-ių metų laikotarpį jis gaus ne didesnę nei 100 mSv (vidutiniškai 20 mSv per metus) efektinę dozę. Didžiausia lygiavertė galūnių (plaštakų ir pėdų) ar odos ribinė lygiavertė dozė – 500 mSv per metus. Ribinė akies lęšiuko lygiavertė dozė – 20 mSv per metus.

 

     Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro duomenimis, 2016 m. registruotos 5 785 Lietuvos darbuotojų, dirbančių medicinos, branduolinės energetikos, pramonės, veterinarijos, mokslo ir mokymo bei kitose įstaigose, individualiosios dozės. Vidutinė Lietuvos darbuotojo gauta efektinė dozė buvo 0,29 mSv. Apie pusę visų darbuotojų (53 proc.), kuriems buvo vertintos apšvitos dozės, sudarė medicinos įstaigų darbuotojai, jų vidutinė metinė dozė buvo 0,32 mSv. Didžiausia gydytojo intervencinio kardiologo gauta efektinė dozė per metus siekė 12,2 mSv. Branduolinės energetikos darbuotojai sudarė 38 proc. visų darbuotojų. Jų užregistruota didžiausia metinė dozė buvo 11,8 mSv, vidutinė – 0,3 mSv. Kitų profesijų grupių vidutinės ir didžiausios metinės efektinės dozės pateiktos paveiksle.1 pav. Atskirų profesijų grupių vidutinės ir didžiausios metinės bendrosios efektinės dozės

 

     Buvo įvertintos darbuotojų, dėl darbo specifikos patiriančių didesnę ir netolygią viso kūno apšvitą, ne tik efektinės dozės, bet ir atskirų kūno dalių (akių ir galūnių) gaunama apšvita. Medicinos darbuotojų vidutinė metinė rankų apšvitos lygiavertė dozė buvo 11,2 mSv. Didžiausios metinės rankų apšvitos lygiavertės dozės registruotos intervencinės radiologijos procedūras atliekančių ir branduolinės medicinos darbuotojų grupėse, šios dozės atitinkamai siekė 79,4 ir 75,3 mSv per metus.

 

     Darbuotojų akių apšvita įvertinta remiantis RSC direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis „Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės“. Įvertinta vidutinė intervencinės radiologijos ir kardiologijos procedūras atliekančių darbuotojų grupės akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė buvo apie 4,6 mSv, didžiausia – 18,5 mSv, intervencinės radiologijos ir kardiologijos procedūrose dalyvaujančių operacinės slaugytojų ir radiologijos technologų vidutinė gauta akies lęšiuko lygiavertė dozė buvo apie 1,3 mSv, didžiausia apie – 8,1 mSv. Branduolinės medicinos darbuotojų grupės akies lęšiuko metinė vidutinė lygiavertė dozė buvo apie 0,26 mSv, didžiausia – apie 1,1 mSv.

 

     Atlikus darbuotojų per metus gautų apšvitos dozių analizę ir efektinių bei lygiaverčių dozių įvertinimą nustatyta, kad viso kūno, akių ir galūnių patirta apšvita neviršijo Lietuvos norminiais teisės aktais nustatytų metinių ribinių dozių. Darbuotojų gauta didžiausia metinė efektinė dozė (12,2 mSv) sudarė apie 60 proc. nustatytos vidutinės metinės ribinės efektinės dozės (20 mSv). Galūnių gauta didžiausia metinė lygiavertė dozė (79,4 mSv) sudarė apie 16 proc. nustatytos galūnių metinės ribinės lygiavertės dozės (500 mSv). Akies lęšiuko gauta didžiausia metinė lygiavertė dozė (18,5 mSv) sudarė apie 93 proc. nustatytos akies lęšiuko metinės ribinės lygiavertės dozės (20 mSv). Dviejų darbuotojų akys gavo lygiavertes dozes, didesnes už 15 mSv, todėl šiems darbuotojams akių apšvitą būtina matuoti akių dozimetrais, kaip nustatyta Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėse.

 

     Informacija apie darbuotojų gaunamas apšvitos dozes yra svarbi optimizuojant radiacinę saugą bei norint nustatyti, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis apsaugant darbuotojus nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Nuolatiniai profesinės apšvitos dozių tyrimai, gautų efektinių ir lygiaverčių dozių įvertinimas bei rezultatų analizė – vienas iš darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo būdų.

 

    Daugiau informacijos apie darbuotojų atskirų profesijų grupių patirtą profesinę apšvitą galima rasti ataskaitoje.


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)