Aktualijos

2020-07-30
Pripažinti nauji radiacinės saugos ir medicinos fizikos ekspertai

   Liepos 21 dieną Radiacinės saugos centre (RSC) organizuoti Radiacinės saugos ekspertų bei Medicinos fizikos ekspertų pripažinimo komisijų posėdžiai, kurių metu ekspertais pripažinti dar 3 asmenys – 2 radiacinės saugos ekspertai ir 1 medicinos fizikos ekspertas.2020-07-22
Kviečiame susipažinti su nauju informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeriu!

   Išleistas 22-asis Radiacinės saugos centro informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeris, kuriuo siekiama visuomenei priminti, kokios skaudžios gali būti branduolinių ir radiologinių avarijų pasekmės.

 2020-07-03
Parengta gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos stebėsenos programos 2019 metų ataskaita

   Radiacinės saugos centras, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-414 patvirtintą 2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programą, parengė 2019 m. ataskaitą (toliau – ataskaita).

 2020-07-03
Organizuoti Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pareigūnų mokymai

   Birželio 29 – liepos 2 d. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) organizavo Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pareigūnų, kurie privalo mokėti elgtis, susidūrę su cheminėmis, biologinėmis, radioaktyviosiomis ir branduolinėmis medžiagomis (CBRN), mokymus.

 2020-07-01
Gaisras Černobylio zonoje pavojaus Lietuvos gyventojų sveikatai nesukėlė

 

   Naujausiais duomenimis, gaisrą Černobylio zonos Lubjankos miške, kuris Černobylio atominės elektrinės avarijos metu buvo užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, pavyko suvaldyti ir atviros ugnies židinių nebėra.

 2020-07-01
Atlikta apšvitą patiriančių darbuotojų 2019 metais gautų apšvitos dozių analizė

    Radiacinės saugos centro specialistai kasmet analizuoja apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) gautas metines apšvitos dozes ir atlieka darbuotojų gautų efektinių ir lygiaverčių dozių vertinimą.

 2020-06-30
Kaune organizuotas seminaras asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą prekiaujančiose, montuojančiose ir techninę priežiūrą atliekančiose įstaigose

    Birželio 30 d. Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos ir priežiūros skyriaus specialistai, dirbantys Kaune, organizavo seminarą radiacinės saugos klausimais asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą prekiaujančiose, montuojančiose ir techninę priežiūrą atliekančiose įstaigose.

 2020-06-30
Patvirtintas 2020 m. III ketvirčio patikrinimų planas

    Radiacinės saugos centras (RSC) skelbia patvirtintą Valstybinės radiacinės saugos priežiūros 2020 metų III ketvirčio planą, kuriame pateikiami planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašai.

 sukūrė Artogama