LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Tarptautinis bendradarbiavimas

TATENA. RSC atstovai nuolat dalyvauja TATENA Radiacinės saugos standartų komiteto, Transporto saugos standartų komiteto veikloje, o 2015 m. pradėjo dalyvauti naujai įkurto Avarinės parengties ir reagavimo standartų komiteto veikloje ir teikė pastabų bei pasiūlymų TATENA rengiamiems standartams.

 

2015 m. TATENA prašymu RSC Lietuvoje organizavo nemažai užsienio šalių atstovų mokslinių vizitų bei stažuočių, regioninių mokymo kursų ir seminarų. RSC specialistai kaip dalyviai, ekspertai ar dėstytojai dalyvavo TATENA rengtuose mokymo kursuose, seminaruose, moksliniuose vizituose, techniniuose susitikimuose kitose šalyse.

 

Drauge su TATENA sėkmingai vykdyti nacionalinis, mokslinis bei regioniniai techninio bendradarbiavimo projektai, apie kuriuos skaitykite kituose šios atskaitos skyriuose.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 30 d. potvarkio ,,Dėl delegacijos sudarymo“ pavedimu RSC atstovas Lietuvos delegacijos sudėtyje atstovavo Lietuvai TATENA 5-ajame šalių ataskaitų peržiūros susitikime, surengtame įgyvendinant Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos nuostatas. Darbo sesijos metu Lietuvos delegacija pristatė Nacionalinę Lietuvos įsipareigojimų, numatytų pagal aukščiau minėtą konvenciją, ataskaitą, atsakė į kitų šalių pateiktus klausimus.

 

EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų darbo grupė. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo dėl ET direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, perkėlimo į nacionalinę teisę, pildė pateiktus klausimynus bei diskutavo jos įgyvendinimo klausimais.

 

HERCA. RSC specialistai dalyvauja HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikia siūlymų bei komentarų šių darbo grupių parengtiems dokumentams. 2015 m. RSC prisijungė prie naujai įkurtos darbo grupės, skirtos spręsti radiacinės saugos klausimus veterinarijoje. RSC specialistai dalyvavo HERCA organizuotuose darbiniuose seminaruose „Radonas darbo vietose“ ir „Atsakingieji už radiacinę saugą bei radiacinės saugos ekspertai“, kuriuose buvo nagrinėjami ET direktyvos reikalavimų reguliuojančioms institucijoms įgyvendinimo klausimai.

 

BJVT. Atstovaujant Lietuvą, dalyvauta 2 Baltijos jūros valstybių tarybos (toliau – BJVT) Branduolinės ir radiacinės saugos ekspertų grupės posėdžiuose, kurie vyko gegužės 19–20 d. Tromso mieste (Norvegija) ir lapkričio 3–4 d. – Varšuvoje (Lenkija). Buvo svarstyta iniciatyva suvienodinti aplinkos radiologinių matavimų rezultatų pateikimo vienetus siekiant harmonizuoti aplinkos stebėseną, planuojami bendri veiksmai branduolinių ir radiologinių avarijų prevencijos srityje, pasikeista nuomonėmis dėl nacionalinių branduolinės kriminalistikos laboratorijų steigimo tikslingumo. Vieno iš posėdžių metu dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos Branduolinio saugumo kompetencijos centro veikla, ypatingai daug dėmesio susilaukė elektroninė sienos apsaugos pareigūnų mokymo sistema. Šių posėdžių metu pristatytos nacionalinės ataskaitos apie naujausius įvykius branduolinio saugumo ir radiacinės saugos srityse.

 

ESOREX. ESOREX – EK įkurta ES šalių profesinės apšvitos studija, skirta ES šalių narių darbuotojų profesinės apšvitos duomenims rinkti, kaupti ir palyginti su kitų ES šalių narių duomenimis. Informacijos surinkimui palengvinti Prancūzijos Radiacinės saugos ir branduolinio saugumo institutas sukūrė ESOREX platformą. 2015 m. RSC specialistai dalyvavo šio instituto organizuotame 2-ajame ESOREX Platformos seminare, kuriame buvo pristatytas galutinis šios platformos projektas, ir nuo 2015 m. RSC, naudodamasis šia platforma, teikia informaciją apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos, šios stebėsenos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių darbuotojų individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą informaciją apie Lietuvos ir ES šalių profesinės apšvitos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti ESOREX platformoje adresu: www.esorex-platform.org.

 

Belgija. RSC 2014 m. pasirašė dvišalę tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Belgijos Radioelementų institutu (IRE-EliT). Sutartimi Belgijos kolegos įsipareigojo teikti pagalbą Lietuvos radiacinės saugos specialistams stiprinant gyventojų, darbuotojų ir pacientų radiacinę saugą. Projekto metu surengtas RSC specialistų vizitas į geriausias Belgijos ASPĮ (Belgijos Lježo universiteto, Antverpeno ir Šv. Luko ligoninėse), atliekančias pozitronų emisijos tomografijos procedūras bei užsiimančias radiofarmakologinių preparatų gamyba. Taip pat 2015 m. buvo vykdomas tęstinis projektas, dėl veiklos su ciklotronais įteisinimo, inspektavimo bei radiacinės saugos užtikrinimo branduolinės medicinos terapinių procedūrų metu naudojant 131I preparatus klausimų.

 

Atnaujinta 2016-06-29

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)