LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Tarptautinis bendradarbiavimas

ESOREX. 1997 m. EK iniciatyva įkurta ES šalių profesinės apšvitos studija, skirta ES šalių narių darbuotojų profesinės apšvitos duomenims rinkti, kaupti ir palyginti su kitų ES šalių narių duomenimis. Informacijos surinkimui palengvinti Prancūzijos Radiacinės saugos ir branduolinio saugumo instituto specialistai sukūrė ESOREX platformą. RSC specialistai, naudodamiesi šia platforma, kiekvienais metais teikia informaciją apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos, šios stebėsenos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių darbuotojų individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą informaciją apie Lietuvos ir kitų ES šalių profesinės apšvitos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti adresu: www.esorex-platform.org.

 

24 TATENA ekspertai įvertino Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros atitikimą TATENA nustatytiems ir tarptautinės bendruomenės pripažintiems branduolinės ir radiacinės saugos standartams bei rekomendacijoms (IRRS misija). TATENA ekspertai palankiai įvertino Lietuvą už aktyvią poziciją stiprinant branduolinę ir radiacinę saugą pasauliniu mastu, už skaidrumą ir atvirumą bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais ir dalyvavimą tarptautinės paramos programose bei nurodė 3 gerosios praktikos pavyzdžius, pateikė 15 rekomendacijų ir 13 pasiūlymų radiacinės saugos infrastruktūrai gerinti.

 

EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų grupė. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo dėl ET direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, perkėlimo į nacionalinę teisę bei šios direktyvos įgyvendinimo klausimais.

 

HERCA. RSC specialistai aktyviai dalyvauja HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikia siūlymų bei komentarų šių darbo grupių parengtiems dokumentams. 2016 m. HERCA parengta ir patvirtinta medicininės apšvitos individualaus pagrįstumo pozicija bei HERCA-WENRA metodika avarinės parengties klausimais jau perkeliamos į Lietuvos teisinę bazę.

 

BJVT. Dalyvauta šios ekspertų grupės posėdžiuose. Aptarti visoms Baltijos jūros valstybėms aktualūs bendradarbiavimo užtikrinant radiacinę ir branduolinę saugą klausimai, diskutuota dėl bendrų veiksmų rengiantis branduolinėms ir radiologinėms avarijoms ir reaguojant joms įvykus, pasikeista informacija apie bendrus veiksmus užtikrinant branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų kontrolę bei užkertant kelią nelegaliai tokias medžiagas vežti, svarstyta, kaip toliau keistis radiologinių tyrimų rezultatais branduolinės avarijos atveju, aptarta galimybė Baltijos jūros regione plėtoti branduolinės kriminalistikos tyrimus.

 

JAV Energetikos departamento įgaliotosios tarnybos. RSC jau daugelį metų bendradarbiauja su JAV institucijomis įvairiais radiacinės saugos klausimais. Daugiausiai bendradarbiauta šaltinių saugos ir saugumo užtikrinimo klausimais. Drauge su JAV institucijomis organizuoti ne vieni mokymo kursai šaltinių paieškos ir aptikimo klausimais. JAV Vyriausybė šiems kursams skyrė įvairios matavimų įrangos, kuri vėliau buvo perduota RSC ir kitoms Lietuvos institucijoms. Per pastaruosius penkis metus drauge buvo organizuota mokymų kursų ir seminarų, skirtų policijos pareigūnams šaltinių fizinės saugos ir reagavimo į nenumatytus ir piktavališkus įvykius temomis. 2016 m. JAV ekspertai padėjo rengiant numatomų grėsmių vertinimo metodiką ir šaltinių fizinės saugos sistemos pakankamumo įvertinimą bei įvertino rengiamas šaltinių fizinės saugos taisykles. 

Atnaujinta 2018-01-15

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)