LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Aplinkos radiologinė stebėsena
Europos Bendrijų Euratom sutarties 35 ir 36 punktai reglamentuoja, kad kiekviena valstybė narė privalo turėti aplinkos radiologinės stebėsenos (monitoringo) sistemą, leidžiančią įvertinti gyventojų gaunamą apšvitą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir teikti stebėsenos (monitoringo) duomenis kitoms valstybėms.
 
Aplinkos radiologinę stebėseną (monitoringą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239).
 
Europos Bendrijų komisija, siekdama suvienodinti stebėsenos (monitoringo) sistemas Europos šalyse tam, kad būtų galima kaupti duomenis vieningoje duomenų bazėje ir juos analizuoti, 2000 m. birželio 8 d. išleido rekomendacijas Euratom sutarties 36 straipsnio nuostatoms vykdyti.

Remiantis šiomis rekomendacijomis Lietuvoje buvo parengta ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 528/490 patvirtinta „Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarka” (Žin., 2002, Nr. 100-4460).
 
Ši tvarka reglamentuoja stebėsenos (monitoringo) tinklus, mėginių rūšis, tyrimų dažnį, duomenų sisteminimą ir pateikimą mūsų šalies suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir Europos Bendrijų duomenų bazei (naudojant programą REM Data Submission, skirtą duomenims kaupti ir analizuoti). Tvarkoje įteisintos atskirų Lietuvos institucijų funkcijos, vykdant aplinkos radiologinį stebėseną (monitoringą). Radiacinės saugos centras yra atsakingas už „maisto krepšelio”, pieno ir geriamojo vandens radiologinius tyrimus, taip pat atlieka gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento stebėseną (monitoringą) ir radionuklidų kiekių krituliuose tyrimus. Oro, atvirų telkinių vandens ir dumblo, gama dozės stebėsenos (monitoringo) vietovės ir ėminių ėmimo dažniai nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarime Nr. 315 (Žin., 2011, Nr. 34-1603) “Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo”. Reikalavimai gyventojų apšvitos stebėsenai (monitoringui) įtvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakyme Nr. V-6 “Dėl Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012-2016 metų programos patvirtinimo” (Žin. 2012, Nr. 6-201).
 
„Maisto krepšelio” tyrimai atliekami, norint nustatyti dirbtinės kilmės ilgaamžių radionuklidų Cs137 ir Sr90 aktyvumus. Taip pat nustatomas ir gamtinės kilmės radionuklidų tūrinis ir savitasis aktyvumas maisto produktuose. Tiriami atskiri neapdoroti vietinės kilmės pagrindiniai maisto produktai (pienas, mėsa, žuvis, bulvės, kopūstai, grūdai) ir paruoštas maistas, suvartojamas per parą, taip pat grybai ir miško uogos. Geriamajame vandenyje tiriamas visuminis alfa ir visuminis beta aktyvumas bei tričio tūrinis aktyvumas. Tiriamas vandentiekio ir šulinių vanduo.
 
Visuminis alfa ir visuminis beta aktyvumas geriamajame vandenyje nustatomas metinei efektinei dozei nuo geriamajame vandenyje esančių radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės įvertinti. Ši dozė neturi viršyti 0,1 mSv (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” (Žin., 2003, Nr. 79-3606). Tričio ir radono tūrinis aktyvumas geriamajame vandenyje nustatomas tam, kad būtų įsitikinta, jog jis neviršija lygio, reglamentuojamo HN 24:2003 – 100 Bq/l.
 
Aplinkos radiologinio sebėsenos (monitoringo) tiriant „maisto krepšelį” tankusis stebėsenos (monitoringo) tinklas apima visą šalies teritoriją. Pieno ir geriamojo vandens ėminiai imami kas ketvirtį 7 stebėsenos (monitoringo) taškuose. Mėsos, žuvies ėminiai imami du kartus per metus (pavasarį ir rudenį), daržovių ir grūdų ėminiai imami vasaros pabaigoje, grybų ir miško uogų – visą jų augimo sezoną. Ėminiai imami vietovėse, nurodytose 2004 m. gegužės 3 d. SAM ministro įsakymu Nr. V-312 patvirtintame dokumente „Maisto krepšelio” radiologinio monitoringo vykdymo reikalavimai” (Žin., 2004, Nr. 89-3298). Šiame dokumente pateikti ir metodiniai reikalavimai ėminių ėmimui. Utenos apskrityje ėminius ima Utenos VSC ir jo filialų specialistai, kituose taškuose – RSC darbuotojai, grybų ėminius ima ir matavimus atlieka visuomenės sveikatos centrų ir jų filialų specialistai.
 
Retajame tinkle pieno, geriamojo vandens ir paruošto maisto (paros raciono) ėminiai imami Vilniaus mieste kiekvieną mėnesį.
 
Gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento stebėsenos (monitoringo) Kupiškio ir Ignalinos rajonuose tvarka ir reikalavimai šiems tyrimams atlikti pateikti 2004 m. gegužės 3 d. SAM ministro įsakymu Nr. V-312 patvirtintame dokumente „Radionuklidų kiekių krituliuose ir gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento monitoringo Kupiškio ir Ignalinos rajonuose vykdymo reikalavimai” (Žin., 2004, Nr. 89-3298).
 
 
Atnaujinta 2016-06-15

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)