LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Gyventojų apšvitos vertinimas
Gyventojų apšvita vertinama nuo visų galimų šaltinių. Apšvitos dozės vertinamos nuo maiste esančių radionuklidų, nuo radionuklidų, esančių gamtoje (žemės gelmėse, ore), taip pat vertinama, kokią apšvitą gyventojai gauna nuo statybinėse medžiagose esančių radionuklidų. Atliekami radono tūrinių aktyvumų patalpose ir vandenyje tyrimai, radionuklidų aktyvumų trąšose tyrimai. Prireikus, vertinama, kokią apšvitą gali sąlygoti vienoks ar kitoks medžiagų, turinčių radionuklidų, panaudojimas (žiūrėti skiltyje RSC ataskaitos).
 
Gyventojų apšvita reglamentuojama Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” (Žin., 2002, Nr. 11-388).
 
Gamtinė apšvita reglamentuojama Lietuvos higienos normoje HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos” (Žin., 2011, Nr. 124-5917). Leistinieji lygiai dėl radionuklidų geriamajame vandenyje reglamentuojami Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” (Žin., 2003, Nr. 79-3606).
 
Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio mėn. 4 d. įsakymu Nr. V-6 (Žin., 2012, Nr. 6-201) paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir šalies siekius, atlikus radiologinius tyrimus, vertinti Lietuvos Respublikos gyventojų apšvitą, stebėti apšvitos kaitos tendencijas ir teikti rekomendacijas, kaip ją sumažinti, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, mažinti susirgimų onkologinėmis ligomis ir genetinių pakitimų skaičių.
 
Cezio izotopų leistinieji lygiai maisto produktuose nustatyti 2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (kodifikuota redakcija) (OL L 201, 2008-07-30, p. 1). Šio Reglamento 6 straipsnis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 737/90, pakeistą III priede išvardintais Reglamentais, panaikina. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į (EB) Nr. 733/2008 reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą koreliacijos lentelę. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1635/2006 nuostatos taikomos ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 733/2008. 2009 m. spalio 23 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1048/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, nusako, kad, Reglamento (EB) Nr. 733/2008 galiojimo laikas baigiasi 2020 m. kovo 31 d.
 
Dėl avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje nustatyti specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai. Atliekant importuojamų Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų radioaktyviosios taršos valstybinę ekspertizę bei kontrolę vadovaujamasi 2014 m. kovo 28 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 322/2014, nustatančiu specialius reikalavimus pašarų ir maisto, kurių kilmė arba įvežimas atliekamas iš Japonijos, importui po Fukušimos atominės elektrinės avarijos (OJEU L 095, 29.03.2014, p. 29.03.2014), internetinė nuoroda http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/eu/genpatsu/pdf/eu_regulation_322_2014.pdf.
 
Vertinant gyventojų apšvitą, yra naudojami tyrimų rezultatai. Tyrimai yra aprašyti skiltyje „Vykdomi projektai ir programos”. Dozių vertinimas pateikiamas ataskaitose, žiūrėti skiltyje „RSC ataskaitos”. TyrimaiGyventojų apšvita vertinama nuo visų galimų šaltinių.
 
Atnaujinta 2014-06-18

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)