LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Profesinės apšvitos stebėsena
Viena iš radiacinės saugos priemonių, padedančių užtikrinti darbuotojų apšvitos optimizavimo ir dozių ribojimo principų įgyvendinimą, yra išorinės ir vidinės apšvitos tyrimai ir gautų dozių įvertinimas – profesinės apšvitos stebėsena. Šios stebėsenos tikslas – įvertinti išorinės ir vidinės apšvitos dozes, kurias gauna darbuotojai, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir remiantis tyrimų rezultatais, padėti sukurti saugias darbo sąlygas bei nustatyti, ar jau naudojamos radiacinės saugos priemonės yra pakankamos.
 
Darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos reikalavimus reglamentuoja šie Lietuvos teisės aktai:
 
1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 66-2425);
4. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950).
 
Licencijos turėtojui negalint pačiam matuoti individualiųjų dozių ekvivalentų ir įvertinti darbuotojų gaunamos apšvitos ar atlikti darbo vietų stebėsenos, jam tokius matavimus gali atlikti laboratorija, kurios atliekami tyrimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
 
Radiacinės saugos centras atlieka darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozių tyrimus ir įvertinimus.
 
Radiacinės saugos centre išorinės apšvitos dozių tyrimai atliekami termoliuminescencinės dozimetrijos metodu. Tyrimų metodas nuo 2005 metų akredituotas pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro.
 
Tyrimams naudojama įranga – RADOS termoliuminescencinė dozimetrinė sistema. RADOS sistemos matuojamos dozės yra nuo 0.05 mSv iki 10 Sv. Registruojamos gama jonizuojančiosios spinduliuotės energijos – nuo 10 keV iki 1500 keV. Tyrimų ataskaitose išorinės apšvitos dozės yra pateikiamos be gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės fono vertės. Išplėstinė matavimų neapibrėžtis – iki 25 proc.
 
Individualiaisiais termoliuminescenciniais dozimetrais matuojami individualiosios dozės ekvivalentai Hp(10), Hp(0,07) ir Hp(3). Hp(10) yra naudojamas viso kūno gautai apšvitai įvertinti, Hp(0,07) – galūnių ir odos, Hp(3) – akių lęšiukų. Konservatyviai laikoma, kad išmatuotas Hp(10) yra lygus efektinei dozei. Tik užregistravus didesnes dozes, remiantis matavimų rezultatais, yra apskaičiuojama efektinė dozė.
 
Vidinės apšvitos stebėsena Radiacinės saugos centre atliekama matuojant radionuklidų aktyvumą žmogaus kūne ar atskiruose jo organuose taip pat matuojant aktyvumą biologiniuose ar fizikiniuose mėginiuose, imtuose darbo vietose. Remiantis šiais matavimų rezultatais įvertinamos kaupiamosios efektinė ar lygiavertė dozės.
 
Tiesioginiai tyrimo metodai naudojami skvarbiąją spinduliuotę skleidžiančių radionuklidų aktyvumui organizme ar atskirose jo dalyse (skydliaukėje, plaučiuose) matuoti. Šiems metodams Radiacinės saugos centre yra naudojamas viso kūno skaitiklis su germanio detektoriumi bei skydliaukės skaitiklis su natrio jodido detektoriumi. Vidinės apšvitos tiesioginiai matavimai atliekami branduolinės medicinos darbuotojams, dirbantiems su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.
 
Remiantis vidinės apšvitos tyrimų rezultatais, įvertinamos vidinės apšvitos sąlygotos dozės. Vidinės apšvitos dozių įvertinimui naudojamos IMBA ir MONDAL kompiuterinės programos.
 
Daugiau apie darbuotojų apšvitos jonizuojančiąją spinduliuote stebėseną galima surasti čia.
 
Informacija apie darbuotojų gaunamas dozes pateikiama ataskaitose, žiūrėti skyrių RSC ataskaitos.

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)