LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Bendroji informacija

Lietuvos Respublikoje yra įteisinti visi pagrindiniai pasirengimo ir pasekmių likvidavimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai ir incidentui infrastruktūros ir funkciniai reikalavimai. Bendrą pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir specialų pasirengimą branduolinėms ar radiologinėms avarijoms ir incidentams reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

 

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 • Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, kuris nustato Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų teises ir pareigas civilinės saugos srityje;

 

 

 • Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas, kuris reglamentuoja juridinių ir fizinių asmenų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Taip pat jame nustatyti radiacinės saugos teisiniai pagrindai, leidžiantys apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio;

 


II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ yra nustatytas valstybės lygio ekstremalių situacijų valdymo organizavimas, gelbėjimo darbų organizavimas ir veiksmų koordinavimas, materialinių išteklių sutelkimas gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. Jame nustatytos atsakingosios ir remiančiosios institucijos ekstremaliųjų situacijų atvejais, tarp jų ir radiologinių avarijų atveju;

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ yra valstybės lygiu nustatyti valstybės institucijų veiksmai įvykus branduolinei avarijai branduolinės energetikos objekte ir (ar)   radiologinės avarijos (I ir III grėsmių kategorijų branduolinės energetikos objekte) grėsmės, kai prognozuojama, kad tikrai įvyks radioaktyviųjų medžiagų tolimasis išmetimas už branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų, taip pat įvykus radioaktyviųjų medžiagų tolimajam išmetimui, kai kyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio ekstremalioji situacija;

 

 

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 578 „Dėl Dozimetrinės kontrolės bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ yra nustatyta radiologinės ar branduolinės avarjios ir incidento likviduotojų, gyventojų ir aplinkos dozimetrinės kontrolės vykdymo bendroji tvarka. Šiuose nuostatuose įteisinti dozimetrinės kontrolės organizavimo principai, evakuojamų gyventojų ir aplinkos dozimetrinė kontrolė nustatyta radiologinės ar branduolinės avarjios ir incidento avarijos židinyje;

 

 

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 “Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos patvirtinimo“ yra nustatyti civilinės saugos mokymo tikslai ir uždaviniai, civilinės saugos mokymo organizavimas, planavimas, trukmė, periodiškumas, finansavimas ir pan.;

 


III. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ ĮSAKYMAI
 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-584/486 „Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“ yra įteisinti ėminių ėmimo metodai, padedantys institucijoms iš anksto pasirengti ėminių ėmimui ir radioaktyviojo užterštumo matavimams, užtikrinantys duomenų teikimą vienoda tvarka įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai;

 

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos Lietuvos higienos normos, kuriose nustatytos pagrindinės radiacinės saugos normos bei bendrieji ir operatyvieji kriterijai:

 

 • HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” yra įteisintas apsaugomosios veiklos taikymas avarinės apšvitos atveju ir dozių lygiai, kai apsaugomoji veikla taikoma bet kokiomis sąlygomis. Taip pat nustatytas licencijos turėtojų privalomas pasiruošimas apsaugomosios veiklos taikymui, avarijų likvidavimo planų parengimo reikalavimai ir kt.;

 

 • HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai” yra įteisinti operatyvieji apsaugomosios veiklos lygiai, jodo profilaktikos organizavimas, maisto ir geriamojo vandens kontrolė, radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų gyventojų dozimetrinė kontrolė, dezaktyvavimo ir kitos procedūros. Šioje higienos normoje nustatyti bendrieji ir operatyvieji kriterijai atitinka Tarptautinė atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugumo serijos vadovo Nr. GSG-2 „Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency“ (2011 m.) rekomendacijas;

IV. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
 
 • RSC direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Dozimetrinės kontrolės įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai taisyklių patvirtinimo“ yra nustatyta avarijos likviduotojų, automobilių, įrangos, daiktų ir kitų objektų dozimetrinės kontrolės tvarka branduolinės ar radiologinės avarijos židinyje. Šiose taisyklėse įteisinti dozimetrinės kontrolės metodai, kuriais siekiama išvengti nepagrįstai didelės avarijos likviduotojų apšvitos, nustatyti, kiek laiko jie gali dirbti didelės apšvitos teritorijoje ir kt.;

 

 

 

 


V. TATENA LEIDINIAI APIE PASIRENGIMĄ IR REAGAVIMĄ Į BRANDUOLINES IR RADIOLOGINES AVARIJAS
 
 • Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, Nr. GS-R-7, 2015 (anglų k.);
 • Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, Nr. GS-G-2.1, 2007 (anglų k.);
 • Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, Nr. GSG-2, 2011 (anglų k.,rusų k.);
 • Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, TS-G-1.2., 2002 (anglų k.rusų k.);
 • Lessons Learned from Environmental Remediation Programmes, NW-T-3.6, 2014 (anglų k.);
 • Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - updating IAEA-TECDOC-953, EPR-METHODS, 2003 (anglų k.rusų k.);
 • Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, EPR EXERCISE, 2005 (anglų k.rusų k.);
 • Generic Procedures for Medical Response During a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-MEDICAL, 2005 (anglų k.rusų k.);
 • Manual for First Responders to a Radiological Emergency, EPR-FIRST RESPONDERS, 2006 (anglų k.rusų k.);
 • Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values), EPR-D-VALUES, 2006 (anglų k.rusų k.); 
 • Response and Assistance Network, EPR-RANET, 2013 (anglų k.); 
 • Communication with the Public in a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS, 2012 (anglų k.); 
 • Actions to Protect the Public in an Emergency Due Severe Conditions at a Light Water Reactor, EPR-NPP PUBLIC PROTECTIVE ACTIONS, 2013 (anglų k.); 
 • Lessons Learned from the Response to Radiation Emergencies (1945-2010), EPR-LESSONS LEARNED, 2012 (anglų k.); 
 • Generic Assessment Procedures for Determining Protective Actions During a Reactor Accident, TECDOC-955, 1997 (anglų k.rusų k.); 
 • Generic Procedures for Assessment and Response During a Radiological Emergency, TECDOC-1162, 2000 (anglų k.,rusų k.); 
 • Generic Procedures for Monitoring in a Nuclear or Radiological Emergency, TECDOC-1092, 1999 (anglų k. , rusų k.). 

VI. KITI LEIDINIAI
 
 • Tarptautinių ekspertų grupės pagal iš dalies Europos Komisijos finansuotą projektą parengtas Rūšiavimo, stebėsenos ir gydymo vadovas, skirtas suvaldyti situaciją esant piktavališkai panaudotai jonizuojančiajai spinduliuotei (TMT Handbook „Triage, Monitoring and Treatment – Handbook for Management of Public in the Event of Malevolent Use of Radiation“), 2009 (anglų k.).

 

Daugiau informacijos avarinės parengties klausimais gali suteikti:

 

 • RSC Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėja Ieva Gatelytė, 
  tel. 8-5 236 1936, faksas 8-5 276 3633, el. p. ieva.gatelyte@rsc.lt

 

 • RSC Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Danutė Šidiškienė

tel. 8-5 210 5817, faksas 8-5 276 3633, el. p. danute.sidiskiene@rsc.lt 

 

 • RSC Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyr. specialistas Paulius Ruželė

tel. 8-5 210 5817, faksas 8-5 276 3633, el. p. paulius.ruzele@rsc.lt 

 

 • RSC Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Aneta Bogdanovič, 
  tel. 8-5 210 5817, faksas 8-5 276 3633, el. p. aneta.bogdanovic@rsc.lt 

  


Atnaujinta 2018-04-23


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)