LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Pasirengimas radiacinėms avarijoms

Kaip ir kasmet, 2015 m. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) daug dėmesio skyrė savo ir kitų institucijų specialistų, likviduojančių radiologinių ar branduolinių avarijų padarinius, pasirengimui tinkamai ir nepažeidžiant radiacinės saugos reikalavimų vykdyti pavestas funkcijas.

 

Įvairiomis radiacinės saugos temomis iš viso buvo apmokyti 266 į radiologines ir branduolines avarijas reaguojančių institucijų specialistai – Utenos apskrities greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių Panevėžio apskrities teritorinių įstaigų pareigūnai, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos ir Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ugniagesiai gelbėtojai, Vilniaus r. savivaldybės civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojai ir darbuotojai.


Pasirengimas radiacinėms avarijoms
Pasirengimas radiacinėms avarijoms
Pasirengimas radiacinėms avarijoms

1 pav. 2015 m. vykdytų avarinės parengties pratybų ir mokymų akimirkos

 

Taip pat RSC organizavo susitikimus su gyventojais, studentais, moksleiviais aktualiais radiacinės saugos klausimais, kurių metu dalyviai supažindinti su jonizuojančiąja spinduliuote ir žalingu jos poveikiu, jiems pristatytos pasaulyje įvykusios branduolinės ir radiologinės avarijos, apžvelgti jų padariniai ir pasekmės sveikatai bei avarijų kilimo priežastys.


Pasirengimas radiacinėms avarijoms
Pasirengimas radiacinėms avarijoms
Pasirengimas radiacinėms avarijoms

2 pav. Susitikimų su gyventojais, studentais ir moksleiviais akimirkos

 

Įgyvendinant Tarptautinės atominės energijos agentūros 2012 m. spalio 1–11 d. atlikto Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimo reaguoti į radiacines avarijas vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, 2015 m. spalio 8 d. buvo organizuotos stalo pratybos „Institucijų bendradarbiavimo galimybės prognozuojant gyventojų apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas“. Stalo pratybų tikslas – patikrinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Aplinkos apsaugos agentūros ir RSC bendradarbiavimo teisinį pagrindą prognozuojant gyventojų apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas dėl gyventojų apsaugomųjų veiksmų taikymo. Pratybų metu buvo siekiama įvertinti institucijų pasirengimą vykdyti teisės aktuose priskirtas funkcijas, pasikeitimą informacija tarp institucijų, jos vertinimą, apibendrinimą bei vertinimo ir prognozės rezultatų teikimą kitoms šalims ir tarptautinėms organizacijoms. Nagrinėtas gyventojų avarinės apšvitos vertinimo bendrųjų ir operatyviųjų kriterijų taikymas rekomenduojant apsaugomuosius veiksmus skirtingų bendrosios avarijos fazių metu. Pratybų ataskaitoje buvo pateiktos rekomendacijos dėl teisinės bazės, susijusios su radiologinės avarijos valdymu, peržiūros, atnaujinimo, jos papildymo bei siūlymai dėl bendradarbiavimo techninių galimybių gerinimo.

 

RSC dalyvavo Europos Komisijos organizuotose avarinės parengties pratybose ECUREX-2015. Šių pratybų tikslas – patikrinti Europos Sąjungos bei kitų šalių, prisijungusių prie skubaus keitimosi informacija apie branduolines ir radiologines avarijas sistemos ECURIE, gebėjimą laiku keistis informacija apie branduolines ir radiologines avarijas, vykdomus apsaugomuosius veiksmus, kelionių į avarijos paveiktą šalį apribojimus, radionuklidų pernašų prognozes, konsultacijas gyventojams ir informacijos teikimą žiniasklaidai. RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – ESOC) buvo iš dalies aktyvintas, atliktos pagal pratybų scenarijų pateiktos užduotys. Nustatytos avarinės parengties problemos, susijusios su reagavimu į užsienio šalyje įvykusią branduolinę avariją, suformuluoti rekomendacijos ir siūlymai, kaip tobulinti avarinę parengtį tokių avarijų  atveju.

 

Vykdant radiologinių avarijų prevenciją ir siekiant tinkamai pasirengti reaguoti ir koordinuoti civilinės saugos subjektų veiksmus įvykus radiologinei avarijai, 2015 m. rugsėjo 3 d. organizuotos Vilniaus r. savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos „Radiologinės avarijos, kilusios dėl transporto avarijos, gabenant jonizuojančios spinduliuotės šaltinį, valdymas ir likvidavimas“. Pratybų tikslas – įvertinti atsakingų institucijų pasirengimą reaguoti įvykus radiologinei avarijai dėl transporto avarijos, gabenant jonizuojančios spinduliuotės šaltinį, bei šių institucijų veiksmus siekiant suvaldyti  ir likviduoti radiologinę avariją. Pratybose dalyvavo 6 institucijų atstovai, tarp jų – RSC, Vilniaus r. savivaldybės, VšĮ Vilniaus r. centrinės poliklinikos darbuotojai, Vilniaus r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bei Vilniaus r. policijos komisariato pareigūnai, kurie, esant realiai tokio pobūdžio radiologinei avarijai, dalyvautų atliekant padarinių likvidavimo darbus.

 

Birželio 19 d.  vyko RSC ESOC stalo pratybos, kurių tikslas – įvertinti RSC ESOC grupių veiksmus, gavus informaciją apie pavogtą šaltinį. RSC ESOC grupės, nagrinėdamos pateiktą pratybų scenarijų, aktyviai bendradarbiavo ir nuosekliai vykdė veiksmus situacijai valdyti.

 

Atnaujinta 2016-06-28

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)