Pasirengimas branduolinėms ar radiologinėms avarijoms

Daug dėmesio skirta apšvitą patiriančių darbuotojų, specialistų, likviduojančių radiologinių ar branduolinių incidentų ir avarijų padarinius, mokymui, organizuota ir dalyvauta skirtingo lygio avarinės parengties pratybose bei tarptautinių avarinės parengties tinklų veikloje.

 

Radiacinės saugos centro atstovai dalyvavo NATO Krizių valdymo pratybose CMX 2017. Taip pat dalyvauta parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regione biologinės dozimetrijos tinklo RENEB veikloje atliekant palyginamuosius tyrimus bei tikrinant tinklo narių parengtį TATENA’os organizuotų Convex-3 pratybų metu.

 

Apmokyta daugiau nei 400 greitosios medicinos pagalbos darbuotojų, 50 ugniagesių gelbėtojų ir 30 policijos pareigūnų, su kuriais aptarti jų kompetencijai priskiriami klausimai. Aktyviai dalyvauta savivaldybių Ekstremaliųjų situacijų komisijų veikloje (jų posėdžiuose ir pratybose).
1 pav. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir policijos pareigūnų mokymų akimirkos

 

 

 

 

 Atnaujinta 2018-04-27sukūrė Artogama