Pasirengimas branduolinėms ar radiologinėms avarijoms

    Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) daug dėmesio skyrė pasirengimui Baltarusijos atominės elektrinės (toliau – Baltarusijos AE) veiklos pradžiai. RSC dalyvavo darbo grupės, sudarytos Valstybiniam gyventojų apsaugos planui branduolinės ar radiologinės avarijos atveju (toliau – Valstybinis gyventojų apsaugos planas) patikslinti, veikloje, organizavo tarpinstitucinius pasitarimus, kurių metu diskutavo dėl tinkamo pasirengimo Valstybiniame gyventojų apsaugos plane numatytoms užduotims įgyvendinti.

   Stiprindamas institucijų ir savivaldybių pasirengimą reaguoti į galimas avarijas Baltarusijos AE, RSC dalyvavo Valstybinio lygio civilinės saugos stalo pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“, įvairių Lietuvos savivaldybių civilinės saugos pratybose bei Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiuose. Taip pat organizuoti ir vesti radiacinės saugos mokymai, kurių metu apmokyta daugiau kaip 130 į branduolines ar radiologines avarijas reaguojančių institucijų specialistų (greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų, policijos pareigūnų, ugniagesių gelbėtojų).

   Siekiant iš anksto pasirengti vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane RSC pavestas funkcijas organizuoti ir koordinuoti antžeminę radiacinę žvalgybą, parengtas šioms funkcijoms vykdyti skirto dokumento projektas, sudaryti rekomenduojami žvalgybos maršrutai, numatyti žvalgybos grupių komplektavimo, laboratorinio tinklo veiklos apimčių ir kt. aspektai. Išbandytos mobilios jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo sistemos MONA, sumontuotos sraigtasparnyje, galimybės matuoti jonizuojančiąją spinduliuotę ir sudaryti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos teritorijos žemėlapį įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai.Radiacinė žvalgyba iš oro

 

   Stiprinant RSC pasirengimą reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas organizuota ir dalyvauta skirtingo lygio avarinės parengties pratybose, tarptautinių avarinės parengties tinklų veikloje ir valstybės lygio stalo pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sprogus savadarbiam sprogmeniui su radioaktyviosiomis medžiagomis masinio susibūrimo vietoje“. RSC atstovai kartu su Branduolinio saugumo kompetencijos centru organizavo ir dalyvavo taktinėse tarpinstitucinėse pratybose „Oro vartai 2018“, kurių tikslas – įvertinti ir tobulinti kompetentingų institucijų pasirengimą ir pajėgumus aptikti bei užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms panaudojant radioaktyviąsias medžiagas, plėtoti dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą ir sąveikos koordinavimą. Dalyvauta TATENA‘os organizuotose tarptautinėse avarinės parengties pratybose „ConvEx­2c“, kurių metu patikrintas šalių narių, prisijungusių prie Konvencijos dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją, pasirengimas reaguoti į radiologines avarijas, turinčias tarpvalstybinį poveikį.Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų mokymai ir tarpinstitucinės pratybos „Oro vartai 2018“

 

Atnaujinta 2019-06-25sukūrė Artogama