Apie mus

Radiacinės saugos centras yra valstybės valdymo ir savivaldos vykdomųjų ir kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje koordinuojanti ir radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę atliekanti institucija.
 
Pagrindinis šios interneto svetainės tikslas – informuoti plačiąją visuomenę ir specialistus apie sistemą, kuria siekiama apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Čia taip pat galėsite rasti atsakymų į daugelį Jus dominančių klausimų apie jonizuojančiąją spinduliuotę, Radiacinės saugos centro ir kitų institucijų veiklą užtikrinant radiacinę saugą Lietuvoje.


sukūrė Artogama