LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Visuomenės informavimas

2015 m. apie RSC veiklą, radiacinės saugos būklę ir jos pokyčius, naujienas, radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, organizuojamus renginius, mokymus ir kitas aktualijas RSC interneto svetainėje paskelbta net 110 informacinių pranešimų, iš jų 17 paskelbta naujienų agentūros BNS spaudos centre ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, jie publikuoti SAM interneto svetainėje, internetiniuose žinių portaluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Taip pat rengti moksliniai straipsniai, kurie publikuoti Lietuvos ir užsienio specializuotuose leidiniuose.

 

Išleista gana daug įvairių leidinių. Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su RSC vykdoma veikla užtikrinant visuomenės apsaugą nuo galimo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, išleistas leidinys „Radiacinės saugos centro metinė ataskaita 2014“, kuriame pristatomi RSC 2014 m. nuveikti darbai ir pasiekimai įvairiose veiklos srityse.

 

RSC parengė informacinį lankstinuką „Radiacinės saugos centro veiklos 2015–2017 metais strateginės gairės“, kuriame pristatomas RSC veiklos tikslas, pagrindiniai uždaviniai, principai, ateities vizija ir plačiau aptariami pagrindiniai radiacinės saugos iššūkiai.

 

Taip pat išleisti du informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeriai. Viename jų apžvelgti profesinės apšvitos mažinimo būdai, tvarka, ir medicinos darbuotojų patiriamos apšvitos dozės bei jų vertinimas, detaliau aptarti profesinės apšvitos mažinimo būdai rentgenodiagnostikoje, branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje. Kitame informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeryje skaitytojai supažindinami su esamosios apšvitos situacija Lietuvoje ir dabartiniu metu Lietuvos gyventojų patiriama apšvita.

 

Leidinyje „Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga“ skaitytojai supažindinami su uždarųjų šaltinių fizine sauga, pagrindiniais fizinės saugos reikalavimais, taikomais siekiant užtikrinti apsaugą nuo neteisėto šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui.

 

Tobulėjant naudojamoms jonizuojančiosios spinduliuotės technologijoms, tiksliau diagnozuojamos ligos, mažėja pacientų mirtingumo rizika. Nepaisant to, jonizuojančioji spinduliuotė pasižymi žalingu poveikiu organizmui, todėl svarbu siekti, kad pacientai rentgenodiagnostinių procedūrų metu patirtų kuo mažesnę apšvitą. Leidinyje „Pacientų saugos rekomendacijos rentgenodiagnostikoje“ pateiktos rekomendacijos, kaip ir kada naudoti individualiąsias saugos priemones, skirtas pacientams įvairių rengenodiagnostinių procedūrų metu.

 

Darbuotojai, dirbdami su šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, patiria profesinę apšvitą. Vienas iš darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo būdų – darbuotojų apšvitos stebėsena. RSC parengtame lankstinuke „Darbuotojų akių ir galūnių apšvitos stebėsena“ supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu, galimais jonizuojančiosios spinduliuotės nulemtais reiškiniais, akių ir galūnių apšvitai vertinti skirtais dozimetrais, individualiųjų dozių tyrimams naudojama įranga, asmeninėmis apsisaugojimo priemonėmis ir darbuotojų apšvitą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Į lietuvių kalbą išversti 5 TATENA parengti plakatai, kuriuose pateikta svarbiausia informacija apie priemones, padedančias mažinti darbuotojų ir pacientų apšvitą:

 

  • 10 taisyklių. Tinkamas siuntimas atlikti kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimą.
  • 10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga kompiuterinės tomografijos tyrimų metu.
  • 10 taisyklių. Radiacinė sauga atliekant vaikų intervencinės radiologijos tyrimus.
  • 10 taisyklių. Darbuotojų radiacinė sauga rentgenoskopijos procedūrų metu.
  • 10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga atliekant rentgenoskopijos tyrimus.

 

Šiuos plakatus galima rasti RSC ir TATENA RPOP interneto svetainėse, plakatų maketus galima spausdinti ir platinti ASPĮ specialistams ir gyventojams.

 

Taip pat išleistas lankstinukas „Radonas ir plaučių vėžys: ką reikėtų žinoti?“, kuriame aptartas radono dujų, esančių pastatuose, poveikis gyventojų sveikatai, taip pat – kaip galima nustatyti radono koncentraciją pastatuose, prevencinės radono mažinimo priemonės statant naują pastatą ir radono mažinimo priemonės jau pastatytuose pastatuose.

 

RSC skatina įvairių visuomenės grupių domėjimąsi jonizuojančiąja spinduliuote, siekia kuo plačiau informuoti gyventojus apie galimą žalingą jos poveikį ir jau ne vienerius metus šiais klausimais bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurais. Biurų darbuotojams organizuotas seminaras, kurio metu pristatytos aktualios radiacinės saugos temos, aptartos bendradarbiavimo su visuomenės sveikatos biurais sritys ir galimybės.


Visuomenės informavimas

Susitikimas su visuomenės sveikatos biurų atstovais

 

2015 m. RSC specialistai susitiko su Utenos bendruomenės gyventojais ir skaitė jiems pranešimą aktualiomis radiacinės saugos temomis ir turimais prietaisais matavo gyventojų atsineštų daiktų galimą radioaktyvumą ir komentavo gautus rezultatus.

 

Vilniaus visuomenės sveikatos biure būsimiems ir esamiems tėveliams organizuojamoje „Šeimų mokyklėlėje“ skaitytos paskaitos „Pacientų radiacinė sauga: ką turėtų žinoti besilaukiančios ir krūtimi maitinančios mamos?“ ir „Vaikų radiacinė sauga rentgenodiagnostikos procedūrų metu“.

 

RSC specialistai taip pat dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro pro­jekte „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje susitiko su Panevėžio bendruomenės gyventojais, supažindino juos su aktualiais radiacinės saugos klausimais, matavo gyventojų atsineštų daiktų galimą radioaktyvumą ir aptarė gautus rezultatus.


Visuomenės informavimas
Visuomenės informavimas

Susitikimo su Panevėžio bendruomenės gyventojais akimirkos

 

Drauge su Pasvalio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistais Pasvalio rajono savivaldybės salėje surengtas susitikimas su gyventojais, kurio metu aptarti radiacinės saugos klausimai, gyventojams skaityti pranešimai „Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė?“, „Radiacinė sauga ir gyventojų apšvitos stebėsena“, „Branduolinių ir radiologinių avarijų apžvalga“, matavimo prietaisais matuotas gyventojų atsineštų daiktų galimas radioaktyvumas ir aparti gauti rezultatai.

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro drauge su RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriumi organizuotame susitikime su Kuršėnų gyventojais Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus specialistas skaitė paskaitą „Jonizuojančioji spinduliuotė ir radiacinė sauga“ ir aptarė aktualius radiacinės saugos klausimus.

 

Radiacinės saugos klausimais teikta gana daug interviu. RSC specialistai, dalyvaudami radijo ir televizijos laidose, pasakojo apie radono ir jo produktų būste bei aplinkoje keliamą poveikį gyventojų sveikatai, medicininę apšvitą ir RSC veiklos sritis.

 

Daug nuveikta tobulinant RSC interneto svetainę, kuri nuolat atnaujinama, joje pateikiami gyventojams ir specialistams skirti įvairūs leidiniai, informaciniai pranešimai ir skelbiama daug visuomenei naudingos informacijos.

 

Atlikta 2015 m. RSC interneto svetainės lankytojų pildytų anoniminių anketų „Ką žinote apie jonizuojančiąją spinduliuotę?“ analizė. Įvertinus apklausos rezultatus, galima teigti, jog bendras RSC interneto svetainės lankytojų žinių apie radiacinę saugą lygis yra gana aukštas.

 

RSC, siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei analizuodamas savo veiklos rezultatus, atliko paslaugų gavėjų apklausą. Apklausos nuoroda su kreipimosi tekstu išsiųsta apie 2 tūkst. ūkio subjektų. Respondentų atsakymai į pateiktus klausimus ir jų laisva forma išsakyti siūlymai, pastabos ir komentarai parodė, kad dauguma respondentų RSC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai ir gerai. Galima teigti, kad RSC pastangos informuoti visuomenę radiacinės saugos klausimais ir teikti paslaugas gyventojams, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms pasiteisino ir duoda gerų rezultatų.

Atnaujinta 2016-06-28


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)