Pranešimų apie šaltinius formos

1. Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (1 priedas)
2. Pranešimas apie uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį (2 priedas)
3. Pranešimas apie grąžintus gamintojui ar tiekėjui, perduotus arba priimtus panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (3 priedas)
4. Pranešimas apie sumontuotą ar išmontuotą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (4 priedas)
5. Pranešimas apie parduotą ar perduotą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (5 priedas)
6. Pranešimas apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (6 priedas)
7. Metinės inventorizacijos duomenys apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius (7 priedas)
8. Metinės inventorizacijos duomenys apie turimus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (8 priedas)
9. Metinės inventorizacijos duomenys apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (9 priedas)
10. Metinės inventorizacijos duomenys apie parduotus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (10 priedas)

 


sukūrė Artogama