LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Naujienų archyvas
2009-12-17
Dėl jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių metinės inventorizacijos duomenų pateikimo už 2009 m.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 460 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2009 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-675 "Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo" juridinis ar fizinis asmuo, vykdantis veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. privalo atsiųsti metinės inventorizacijos duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
2009-12-16
Radiacinė sauga odontologijoje

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), ypatingą dėmesį skirdama pastaruoju metu itin aktualioms medicininės apšvitos ir pacientų radiacinės saugos problemoms, sukūrė interneto svetainę „Pacientų radiacinė sauga“ (Radiation Protection of Patients), skirtą pacientų aktualiems klausimams aptarti.
Šioje svetainėje galima rasti naujausią metodinę ir mokomąją medžiagą apie pacientų radiacinę saugą šiuolaikinėje rentgeno diagnostikoje bei gydyme ir kitą aktualią informaciją medicininės apšvitos optimizavimo ir pacientų radiacinės saugos klausimais.
Praėjusią savaitę svetainė buvo papildyta naudinga informacija apie radiacinės saugos užtikrinimo aspektus dantų gydymo metu. Svetainėje pateikiama išsami informacija apie vis dažniau medicinoje taikomų dantų tūrinės kompiuterinės tomografijos (CBCT - Cone Beam Computed Tomography) procedūrų ypatumus. Kadangi apšvitos dozė, kurią pacientas gauna skenavimo dantų tūriniu kompiuteriniu tomografu metu, yra žymiai didesnė už įprastų radiologinių dantų tyrimų (intraoralinių, panoraminių bei cefalometrinių) metu gaunamas dozes, tačiau mažesnė nei tokius pat tyrimus atliekant paprastais kompiuteriniais tomografais, pateikta informacija labai naudinga gydytojams bei pacientams. Plačiau...
2009-12-08
Radiacinės saugos centre vyko seminaras rentgenodiagnostikos specialistams

Š. m. gruodžio 8 d. 10 val. Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius) vyko vienos dienos seminaras, skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, dirbantiems rentgenodiagnostikos srityje. Kartu su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) organizuojamame seminare buvo pristatyti Lietuvoje įgyvendinto TATENA finansuojamo Nacionalinio techninės pagalbos projekto LIT 9008 „Pacientų radiacinės saugos optimizavimas rentgeno diagnostikoje bei pacientų dozių matavimai“ rezultatai ir aptarti pacientų medicininė apšvita bei nauji radiacinės saugos aspektai, užtikrinant pacientų radiacinę saugą.
2009-12-03
Ugniagesių-gelbėtojų mokymai Utenoje

Š. m. gruodžio 3 d. Utenoje (Pramonės g. 2) Radiacinės saugos centras (RSC) organizavo seminarą Utenos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiams-gelbėtojams apie pasirengimą reaguoti radiologinių avarijų atveju. Seminaro metu paskaitas skaitė ir patirtimi dalinosi RSC specialistai, kurie pristatė jonizuojančiosios spinduliuotės biologinį poveikį, pagrindinius reikalavimus, organizuojant avarijos likviduotojų asmeninę apsaugą ir dozimetrinę kontrolę, pateikė bandinių ėmimo metodikas bei organizavo pratybas panaudojant dozimetrinę įrangą.
Radiacinės saugos centras bendradarbiauja su mokyklomis

Radiacinės saugos centras (RSC), suprasdamas visuomenės informuotumo radiacinės saugos srityje svarbą, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ugdymo bei švietimo įstaigomis. RSC teikia visuomenei informaciją apie valstybės taikomas priemones, siekiant apsaugoti žmones ir aplinką nuo galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, kartu su vidurinėmis ir aukštosiomis mokyklomis vykdo bendrus projektus, susijusius su aplinkos užterštumo radionuklidais bei jų nulemtos apšvitos tyrimais, skaito paskaitas radiacinės saugos klausimais tiek mokyklose, tiek atvykusiems į centrą moksleiviams ir studentams, tokiu būdu skatindamas jaunosios kartos domėjimąsi jonizuojančiąja spinduliuote bei radiacine sauga. Plačiau Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje
Įvykus radiacinei avarijai labai svarbu greitai nustatyti ir įvertinti gyventojų apšvitą bei riziką

Š. m. spalio 19-23 dienomis Lenkijoje, Zakopanėje ir Krokuvoje, vyko NATO mokymo kursai RADIPER, skirti greitam gyventojų gautos apšvitos dozių ir galimos rizikos sveikatai nustatymui ekstremalių situacijų atveju, kuriuose dalyvavo ir Radiacinės saugos centro (RSC) atstovas.
Radiologinių ar branduolinių avarijų metu gyventojai gali patirti padidintą jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitą. Siekiant efektyviai suteikti medicininę pagalbą, įvertinti riziką, labai svarbu greitai įvertinti gautas apšvitos dozes. Tokiais atvejais biologinė dozimetrija yra geriausias gautų apšvitos dozių vertinimo būdas. NATO mokymo kursų metu buvo aptarti pažangiausi avarinės apšvitos ir rizikos sveikatai nustatymo metodai.
2009-11-09
PSO išleistame Radono tyrimų vadove remtasi ir Radiacinės saugos centro patirtimi

Šiais metais Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) išleido Radono patalpose tyrimų vadovą (WHO Handbook on Indoor Radon), kuriame naudota ir Radiacinės saugos centro (RSC) taikyta Radono tyrimų metodologija. Šis vadovas papildė radono patalpose, kaip visuomenės sveikatos problemos, sprendimo patirtį, nes iki šiol nebuvo pilnai ištirtas ir aprašytas radono patalpose poveikis visuomenės sveikatai ir jo poveikio minimizavimui naudojamų priemonių veiksmingumas. Vadove pateikta apibendrinta įvairių šalių patirtis, siekiant sumažinti radono neigiamą įtaką sveikatai, kuri bus sėkmingai panaudota radono sukeliamoms problemoms spręsti.
2009-11-06
Radiacinės saugos centre lankosi mokiniai

Š. m. lapkričio 6 d. Radiacinės saugos centre (toliau – Centre) lankėsi Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos mokiniai. Šios mokyklos mokiniai Centre lankosi jau ne pirmą kartą. Apsilankymo metu mokiniams buvo pristatyta Radiacinės saugos centro veikla ir jo atliekamos funkcijos užtikrinant radiacinę saugą Lietuvoje.
Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)