Naujienų archyvas

2015-06-01
Šiauliuose surengti radiologijos technologų mokymai

 

Šių metų gegužės 28 d. Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai drauge su VšĮ Respublikine Šiaulių ligonine surengė Šiaulių apskrities radiologijos technologų teorinius ir praktinius mokymus pacientų gaunamos apšvitos dozių vertinimo ir optimizavimo klausimais.Būsto oro kokybė verčia sunerimti sveikatos apsaugos specialistus

Gegužės 28 d. Radiacinės saugos centre įvyko pasitarimas, skirtas radioaktyviųjų gamtinių radono dujų ir jo skilimo produktų pastatuose problemai aptarti bei numatyti šalies atsakingųjų institucijų veiksmus ateityje perkeliant 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, reikalavimus į nacionalinę teisę.2015-05-28
Surengtas seminaras „Radiacinė sauga odontologijoje“

Š. m. gegužės 26 d. Radiacinės saugos centre (toliau – RSC) vyko seminaras „Radiacinė sauga odontologijoje“. Renginys buvo skirtas asmenims, dirbantiems su dantų rentgeno aparatais ir atsakingiems už radiacinę saugą odontologijos kabinetuose.2015-05-22
Surengti Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojų mokymai

Šių metų gegužės 20–21 d. Radiacinės saugos centro Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, siekdamas stiprinti ugniagesių gelbėtojų, darbo metu galinčių susidurti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pasirengimą radiacinės saugos srityje organizavo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pirmos komandos dviejų pamainų ugniagesių gelbėtojų mokymus. Mokymuose dalyvavo 25 asmenys.Konsultavimas ir informavimas padeda mažinti pažeidimų skaičių

Labai svarbu, kad ūkio subjektas, besiverčiantis veikla su šaltiniais, teisingai suprastų radiacinės saugos reikalavimus ir sugebėtų juos tinkamai pritaikyti praktikoje. Siekdami ūkio subjektams išaiškinti, kaip praktiškai diegti priemones, mažinančias profesinę, medicininę ir gyventojų apšvitą, Radiacinės saugos centro (RSC) specialistai daug dėmesio skiria ūkio subjektams konsultuoti telefonu, elektroniniu paštu, seminarų, mokymų metu bei interneto svetainėje viešai skelbiant informaciją atitinkamais radiacinės saugos klausimais. 2015-05-18
Radiacinės saugos centre organizuotas pasitarimas radiacinės saugos užtikrinimo spindulinėje terapijoje klausimais

Šių metų gegužės 14 d. Radiacinės saugos centre (RSC) organizuotas pasitarimas radiacinės saugos užtikrinimo spindulinėje terapijoje klausimais. 2015-05-18
Organizuojamas seminaras „Radiacinė sauga odontologijoje“

 

Š. m. gegužės 26 d. 10 val. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) organizuoja seminarą „Radiacinė sauga odontologijoje“, skirtą asmenims, dirbantiems su dantų rentgeno aparatais ir atsakingiems už radiacinę saugą odontologijos kabinetuose.2015-05-07
Radiacinės saugos centras bendradarbiauja su Belgijos Radijo elementų institutu

 

Radiacinės saugos centras (RSC) 2014 m. su Belgijos Radijo elementų institutu (IRE-EliT) pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį, kuria Belgijos kolegos įsipareigojo teikti pagalbą Lietuvos radiacinės saugos specialistams stiprinant gyventojų, darbuotojų ir pacientų radiacinę saugą pozitronų emisijos tomografais (PET) atliekant branduolinės medicinos procedūras.sukūrė Artogama