LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Naujienų archyvas
2010-11-12
Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
Vienas pagrindinių Radiacinės saugos centro uždavinių yra prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar turintys vienkartinį leidimą teikti paslaugą su šaltiniais arba kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote (objektai), vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos užtikrinimo reikalavimus. Radiacinės saugos centro pareigūnai turi teisę taikyti administracinę atsakomybę ir kitas teisės aktuose nustatytas poveikio priemones už šių reikalavimų nevykdymą.
Pareigūnų vykdoma valstybinė radiacinės saugos priežiūra apima objektų veiklos patikrinimus, gautos informacijos apie objekto veiklą vertinimą bei prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą ir poveikio priemonių taikymą. Patikrinimai skirstomi į tikslinius ir kompleksinius. Tikslinis patikrinimas – tai objekto radiacinės saugos patikrinimas pagal atskiras veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (rentgenodiagnostika, branduolinė medicina ir kt.) ar apšvitos (profesinės, medicininės ir kt.) rūšis, ankstesnio patikrinimo metu nustatytų reikalavimų vykdymo įvertinimas. Tokio pobūdžio patikrinimas atliekamas ir prieš išduodant licenciją verstis veikla su šaltiniais. Kompleksinis - visų objekte vykdomos veiklos su šaltiniais sričių radiacinės saugos patikrinimas. Šis patikriniams gali būti atliekamas kartu su kitomis valstybės įstaigomis ar institucijomis.
Patikrinimai taip pat gali būti planiniai arba neplaniniai ir, priklausomai nuo naudojamų šaltinių pavojingumo kategorijų, atliekami Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento priede nustatytu dažnumu (nuo karto per 3 metus iki 4 kartų per vienerius metus).
Kasmet parengiamas planinių patikrinimų planas, kuriame nurodomi numatomų patikrinti objektų pavadinimai, patikrinimo rūšys, pareigūnai ir patikrinimo įvykdymo terminai. Remiantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros metų planu, kurį tvirtina Vyriausiasis kontrolierius, sudaromi Skyrių valstybinės radiacinės saugos priežiūros ketvirčių planai, pagal kuriuos pareigūnai kiekvieną mėnesį sudaro asmeninius valstybinės radiacinės saugos priežiūros grafikus-planus. Visi patikrinimai atliekami vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 110-4695).
Siekiant supažindinti visuomenę su Radiacinės saugos centro veikla, objektams padėti atitinkamai suplanuoti ir pasirengti planuojamam patikrinimui bei pareigūnams efektyviai atlikti planuotus patikrinimus objektuose, šis planas oficialiai skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos ir Radiacinės saugos centro interneto svetainėse (žiūr. čia). Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)