Naujienų archyvas

2011-01-03
Galima radioaktyvioji akmens anglies tarša Kazachstane

Žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimai radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą akmens anglį, kuri gali būti importuojama į Lietuvą.


2010-12-27
Pacientų apšvitos pagrįstumo problema

Medicininė apšvita sudaro didžiausią dalį gyventojų gaunamos apšvitos nuo dirbtinių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Dėl pastaruoju metu pasaulyje itin plačiai taikomų ir nuolat tobulėjančių diagnostinių bei gydymo procedūrų, pacientų apšvita sparčiai auga.


2010-12-16
Radiacinės saugos centre – dar vienas būsimas mokslų daktaras

2010 m. gruodžio 21 dieną 14 val. Radiacinės saugos centro Individualiosios dozimetrijos skyriaus vedėja Birutė Gricienė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biofizikos auditorijoje (adresu M. K. Čiurlionio 21/27, Vilnius) gins mokslų daktaro disertaciją tema „Mažų jonizuojančios spinduliuotės apšvitos dozių poveikio citogenetiniai tyrimai ir biologinė dozimetrija“ (Biologija). Mokslinis vadovas – prof.dr. Gražina Slapšytė (Vilniaus universitetas).
Disertacijos anotaciją galite rasti čia: lietuvių kalba ir anglų kalba.


2010-12-09
Informacija apie Lenkijoje dingusius konteinerius su radioaktyviuoju kobaltu (Co-60)

Reaguojant į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Lenkijoje iš neveikiančios Liublino miesto ketaus liejyklos dingusius septynis švininius konteinerius su radioaktyviuoju kobaltu (Co-60), Radiacinės saugos centras nori atkreipti organizacijų, tokių kaip metalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonės, ir gyventojų dėmesį, kad būtų itin atidūs renkant ir superkant metalo laužą.


2010-12-07
Kviečiame į seminarą gamtinės apšvitos klausimais

2010 m. gruodžio 9 d. Radiacinės saugos centras organizuoja seminarą „Apšvitos nuo gamtinės kilmės radioaktyvių medžiagų įvertinimas“, skirtą supažindinti įmonių, kurių gamybos procesuose gali susidaryti gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos, specialistus, metalo supirkimo ir perdirbimo įmonių atstovus bei savivaldybių ekologus su gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų reglamentavimu, galima tokių medžiagų sąlygota apšvita gyventojams ir iš to kylančiomis radiacinės saugos problemomis. Renginio metu numatoma pristatyti kaip identifikuoti vietas, kuriose gali iškilti minėtos problemos, bei kokių veiksmų būtina imtis tokiais atvejais.


2010-11-29
Organizuojamas seminaras Utenoje

Siekiant gerinti savivaldybių civilinės saugos specialistų bei su metalo laužu dirbančių darbuotojų pasirengimą tinkamai reaguoti radiologinių avarijų atveju ir aptikus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, Radiacinės saugos centras 2010 m. lapkričio 30 d. Utenoje organizuoja seminarą.


2010-11-15
Radiacinės saugos užtikrinimas panaudojant radioaktyviojo jodo I-125 „sėklas“

Jodo „sėklos“ – kas tai? Prostatos vėžys – dažniausiai pasitaikanti vyrų, turinčių daugiau nei 50 metų, onkologinė liga Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 3000 naujų prostatos vėžio susirgimų atvejų. Jeigu vėžys aptinkamas ankstyvojoje stadijoje (I-II), vienas iš naujausių ligos gydymo būdų, kuris suteikia galimybę pasveikti nuo vėžio ir išsaugoti gyvenimo kokybę – mažos dozės galios brachiterapija, panaudojant radioaktyviojo jodo I-125 arba paladžio Pd-103 „sėklas“.


2010-11-12
Valstybinė radiacinės saugos priežiūra

Vienas pagrindinių Radiacinės saugos centro uždavinių yra prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar turintys vienkartinį leidimą teikti paslaugą su šaltiniais arba kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote (objektai), vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos užtikrinimo reikalavimus. Radiacinės saugos centro pareigūnai turi teisę taikyti administracinę atsakomybę ir kitas teisės aktuose nustatytas poveikio priemones už šių reikalavimų nevykdymą.


sukūrė Artogama