Naujienų archyvas

2011-01-19
Ar mediena, kurią naudojame kurui, nėra radioaktyvi?

Įsibėgėjus šildymo sezonui, dar aktualesniais tampa klausimai, susiję su būsto šildymu. Lietuvoje gana populiarus yra šildymas medžio granulėmis, briketais, malkomis. Šį kurą naudoja katilinės, privatūs namai. Šis šildymo būdas laikomas ekologišku. Pelenai, susidarę degant medienai, dažnai naudojami kaip trąšos. Tačiau medienoje yra ne tik natūraliai gamtoje esančių radionuklidų (40K), bet ir radionuklidų, kurie pateko į aplinką dėl avarijos Černobylio atominėje elektrinėje (137Cs, 90Sr). Deginant tokią medieną, radionuklidai gali patekti į aplinką dėl išmetimo į atmosferą per kaminus arba dėl radionuklidų susikoncentravimo medienos pelenuose.


2011-01-11
Radiacinės saugos centras primena apie metinės inventorizacijos duomenų teikimą

Radiacinės saugos centras primena, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantis veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo iki 2011 m. sausio 31 d. pateikti metinės inventorizacijos duomenis.


Radiacinės saugos centre lankėsi SAM viceministras A. Klišonis

2011 m. sausio 6 dieną Radiacinės saugos centre lankėsi LR sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis, kuris domėjosi Radiacinės saugos centro, kaip įgaliotosios institucijos, veiklos kryptimis ir specialistų atliekamais darbais.


2011-01-03
Galima radioaktyvioji akmens anglies tarša Kazachstane

Žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimai radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą akmens anglį, kuri gali būti importuojama į Lietuvą.


sukūrė Artogama