LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Naujienų archyvas
2010-04-02
Bendradarbiavimo susitarimas
Š.m. balandžio 1 d. Radiacinės saugos centras (RSC) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT).

Šiuo susitarimu institucijos įsipareigoja teikti viena kitai metodinę ir praktinę pagalbą saugios aplinkos kūrimo srityje, vienyti jėgas prognozuojant Lietuvos gyventojų vėžinių susirgimų riziką, susijusią su gyvenamąja aplinka, jos saugą lemiančiais geologiniais ir gamtinės kilmės faktoriais, tame tarpe ir gamtinės kilmės jonizuojančiąja spinduliuote, kuri kiekvieną iš mūsų pasiekia tiek iš kosmoso, tiek iš žemės gelmių.

Šiuo metu tarptautiniu lygmeniu vis aktualesne tampa geologijos ir sveikatos mokslų simbiozė, visuomenės sveikatos rizikos vertinimas, remiantis geologijos mokslo tyrimų rezultatais bei visuomenės sveikatos specialistų atliktais vertinimais, vėžinių susirgimų rizikos prognozė.

Radiacinės saugos centras visuomenės sveikatos užtikrinimui atlieka daugybę įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės objektų, įrenginių, medžiagų, gaminių, gyvenamojo būsto ir kitų patalpų tyrimų bei matavimų, kurių tikslas yra įvertinti gyventojų gaunamą apšvitą bei prognozuoti apšvitos poveikį jų sveikatai. Vienas iš apšvitos šaltinių yra gamtinė spinduliuotė. Didžiausia gamtinės apšvitos dalį nulemia apšvita dėl radono. Radonas yra dujos, kurios susidaro grunte skylant gamtinės kilmės radionuklidams. Per pastaruosius penkiolika metų RSC atliko nacionalinius radono gyvenamosiose patalpose tyrimus ir įvertinęs gyventojų pasiskirstymą pagal gaunamą apšvitą nuo radono. Radonas į patalpas patenka iš grunto, o radono dujų kiekis grunte priklauso nuo grunto sudėties, geologinių ir kitų faktorių. RSC jau yra atlikta daug radono grunte, gruntiniame vandenyje matavimų. Europos Bendrijų projektas – geogeninio radono žemėlapio sudarymas - davė akstiną suvienyti dviejų institucijų, dalyvaujančių saugios aplinkos kūrime – RSC ir LGT. LGT prisijungus prie šio projekto, bendromis pajėgomis bus panaudota abiejų institucijų sukaupta patirtis radiacinės saugos, žemės gelmių sandaros, savybių ir žemės gelmėse vykstančių procesų klausimais. Bendra veikla, jos rezultatai padės išaiškinti šalies teritorijas su galimai didesne vėžinių susirgimų, nulemtų gamtinės kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės, rizika. Tai įgalins teikti rekomendacijas gyventojams dėl jų sveikatai pavojingų faktorių rizikos mažinimo.

Abi institucijos sutartimi įsipareigojo bendradarbiauti organizuojant kvalifikacijos tobulinimo, visuomenės informavimo renginius, atliekant tyrimus ir matavimus, rengiant visuomenei skirtas informacines priemones, įgyvendinat valstybinius ir tarptautinius geogeninio radono tyrimų, aplinkos monitoringo ir kitus projektus, skirtus saugiai gyvenamajai aplinkai užtikrinti bei gyventojų susirgimų rizikai vertinti ir prognozuoti.


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)