Naujienų archyvas

2010-05-13
RSC specialistai kelia kvalifikaciją kokybės vadybos srityje

Radiacinės saugos centras vadovaudamasis „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemone VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, įgyvendina projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre“. Šiuo VRM ministro patvirtintu projektu siekiama prisidėti prie RSC ir jo teritorinių padalinių tinkamo lygio kokybės vadybos sistemos palaikymo, garantuojant kokybiškų viešojo administravimo paslaugų, užtikrinančių gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, teikimą.


2010-04-30
Radiacinės saugos centre lankosi mokiniai ir studentai

Radiacinės saugos centras (RSC) nuolat rūpinasi jaunų žmonų švietimu radiacinės saugos srityje ir tęsia jau seniai užsimezgusį bendradarbiavimą su Lietuvos mokyklomis ir universitetais.


2010-04-19
24-osios Černobylio avarijos metinės

Jau daugiau nei dvidešimt metų kiekvieną pavasarį, bundant gamtai ir su viltimi bei džiaugsmu pasitinkant sugrįžusią šilumą, vyraujančias šviesias nuotaikas sudrumsčia nykus Černobylio atominės avarijos prisiminimų aidas. Atrodo, kad tiek metų prabėgus po šio įvykio, turėtų viskas užsimiršti, tačiau nerimas vis dar laiko mus savo įkaitais, o daugelis vis suabejoja atominės energijos panaudojimo saugumu. Nerimą sustiprina planai tiek mūsų, tiek kaimyninėse valstybėse statyti atomines elektrines. Suprantama, naujose atominėse elektrinėse veiks naujos, šiuolaikinės kartos reaktoriai, kurie, be abejo, bus daug saugesni už seniau projektuotus, ir į aplinką skleis mažiau taršos, taip pat šie reaktoriai bus saugesni technologinio valdymo prasme. Tačiau skaudi patirtis po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje 1986 metų pavasarį, paliko pėdsaką Lietuvos gyventojų atmintyje.


2010-04-23

Jau rašėme apie š.m. balandžio 1 d. Radiacinės saugos centro (RSC) pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT) (plačiau).

Norėtume pasidžiaugti, kad nuo pat pirmųjų dienų bendradarbiavimas intensyviai vystomas ir jau pasirodė LGT pranešimas apie demonstracinį geogeninio radono dirvožemyje matavimą LGT teritorijoje, kuriame RSC specialistai demonstravo radono grunte praktinę tyrimų atlikimo tvarką (skaityti pranešimą).


2010-04-15
Apsauginių priemonių naudojimas odontologinėje rentgenodiagnostikoje

Kiekvienais metais Lietuvoje daugėja odontologijai skirtos rentgenodiagnostinės įrangos – intraoralinių, panoraminių, tūrinių kompiuterinės tomografijos bei įprastinių kompiuterinės tomografijos aparatų, pritaikytų odontologiniams tyrimams. Taikant rentgenodiagnostikos procedūras, pagrindine problema išlieka pacientų radiacinės saugos užtikrinimas. Procedūrų metu apšvitą gauna ne tik tiriamasis organas, bet ir aplinkiniai audiniai bei organai. Viena iš priemonių, skirtų aplinkiniams organams apsaugoti nuo nereikalingos apšvitos, yra apsauginių priemonių naudojimas, tačiau neteisingai arba netikslingai naudojant apsaugos priemones, jos neduos jokio efekto radiacinės saugos požiūriu, o atskirais atvejais gali net pakenkti tyrimo kokybei.


2010-04-07
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos užtikrinimas

Radiacinės saugos centras kartu su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) š.m. balandžio 12-16 dienomis Vilniuje organizavo regioninius mokymo kursus „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos užtikrinimas“. Kursuose dalyvavo 35 radiacinės saugos specialistai iš Lietuvos bei 17 Europos ir Azijos šalių. Lietuvą atstovo Vilniaus universiteto Onkologijos instituto, Šiaulių apskrities ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Ignalinos atominės elektrinės ir kitų institucijų specialistai


2010-04-02
Bendradarbiavimo susitarimas

Š.m. balandžio 1 d. Radiacinės saugos centras (RSC) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT)


2010-04-02
Atvirų durų diena Radiacinės saugos centre

Š. m. balandžio 1 d. Radiacinės saugos centre (RSC) vyko atvirų durų diena, kurios metų RSC lankėsi visuomenės ir žiniasklaidos atstovai, norintys daugiau sužinoti apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos naudojimo sritis ir radiacinę saugą


sukūrė Artogama