LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Radiacinės saugos mokymas
APIE SKYRIŲ
 
Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyrius (toliau – RAVMS) koordinuoja ir organizuoja  radiologinių incidentų ir avarijų valdymą, valstybės lygmeniu prevencijos priemonių įgyvendinimą, dalyvauja likviduojant avarijų padarinius, rengia teisės aktus, reglamentuojančius radiologinių incidentų ir avarijų valdymą ir radiacinės saugos mokymą, siekia, kad visi RSC specialistai būtų pasirengę vykdyti funkcijas, kurios nurodytos Radiacinės saugos centro (toliau – RSC)  Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, taip pat koordinuoja privalomojo radiacinės saugos mokymo viešąjį administravimą, organizuoja konferencijas bei seminarus radiacinės saugos srityje, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis skatinant įvairių specialistų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose bei vykdo radiacinės saugos privalomojo mokymo valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

 


RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

Radiacinės saugos mokymas – viena iš priemonių, užtikrinančių saugų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) naudojimą, saugantį darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, ir gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikatai ir aplinkai. 

 

Mokymo sistemos svarba akcentuojama Europos Komisijos (toliau – EK) teisės aktuose bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) standartuose. Įgyvendinant TATENA ir Europos Sąjungos rekomendacijas ir reikalavimus buvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys radiacinės saugos mokymą Lietuvoje:

 

 • Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;

 

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).

 


PRIVALOMASIS RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS
 

Šiuo metu Lietuvoje privalomąjį radiacinės saugos mokymą organizuoja šios 8 institucijos:

 

 • Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

     Rugių g. 1, Vilnius

     LT-08418

     Tel. (8 5) 271 22 56

     centras@sskc.lt

 

 • UAB „Kita Kompetencija“

     R. Jankausko g. 6, Vilnius

     LT-04310

     Tel. (8 5) 203 05 45

     info@atestavimas.com

 

 • VšĮ Energetikų mokymo centras

     Jeruzalės g. 21, Vilnius

     LT-08420

     Tel. (8 5) 237 45 77

     info@emc.le.lt 

 

 • UAB TUVLITA

     Lentvario g. 7A, Vilnius

     LT-02241

     Tel. (8-5) 266 11 21

     tuvlita@vta.lt

 

 • VšĮ Mokymų ir konsultavimo biuras

 

     Liepų g. 64 – 503, Klaipėda

     Tel. +370 655 50 011 

     info@mkbiuras.lt

 

 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Maisto saugos ir kokybės katedra (organizuoja privalomą radiacinės saugos mokymą tik veterinarijos gydytojams)

     Tilžės g. 18, Kaunas

     Tel. 86 12 33 892

     andrius.stepaniukas@lsmuni.lt 

 

 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla (organizuoja privalomą radiacinės saugos mokymą tik Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių pareigūnams)

 

 • Ugniagesių gelbėtojų mokykla

 

 • VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

 

 • Vilniaus Universiteto Biotechnologijos Institutas.

 


RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

 

Vadovaudamasis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimais, veiklos vykdytojas, prieš pradėdamas veiklą su šaltiniais, o vėliau ne rečiau kaip kas penkerius metus, privalo užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, ir darbuotojai būtų mokomi radiacinės saugos. Lietuvos radiacinės saugos mokymo sistema tenkina šalies poreikius, o sukurta infrastruktūra atitinka tarptautinius reikalavimus.

 

RSC, vykdydamas radiacinės saugos mokymo priežiūrą, derino ūkio subjektų, vykdančių radiacinės saugos mokymą, naujai parengtas mokymo programas, vadovavo radiacinės saugos žinių vertinimo komisijoms, administravo radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazę, organizavo naujų lektorių, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimą bei esamų lektorių kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą.

 

Siekdamas aktyviai skleisti radiacinės saugos žinias, RSC organizavo konferencijas ir seminarus, bendradarbiavo su tarptautinėmis organizacijomis, skatino įvairių specialistų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, bendradarbiaudamas su Visuomenės sveikatos biurais (toliau – VSB) rengė susitikimus su gyventojais.

 

RSC specialistai skaitė parnešimus Tauragės ir Elektrėnų bendruomenių gyventojams, vedė pažintines ekskursijas mokymo įstaigų studentams bei moksleiviams, vedė seminarus ir mokymus pedagogams, rentgeno diagnostikos skyrių technologams, intervencinės radiologijos darbuotojams, asmens sveikatos priežiūros įstaigos asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, odontologams, visuomenės sveikatos specialistams, skaitė pranešimus kitų institucijų organizuotuose renginiuose (Lietuvos radiologų asociacijos Tarybos posėdyje, Lazdijų VSB organizuotoje konferencijoje „Kovoje prieš vėžį kiekvienas gali daug“, Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos seminare). Utenos kolegijos studentė RSC atliko praktiką radono aktyvumo koncentracijos vandenyje klausimais.

 


Radiacinės saugos mokymas
Radiacinės saugos mokymas
Radiacinės saugos mokymas

1 pav. RSC organizuotų susitikimų su bendruomenės nariais, pedagogais ir visuomenės sveikatos specialistais akimirkos

 

Bendradarbiaujant su TATENA organizuotas seminaras radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės tema, kuriame dalyvavo radiacinės saugos specialistai iš įvairių užsienio šalių. RSC stažavosi šeši TATENA’os siųsti radiacinės saugos specialistai iš Baltarusijos, Armėnijos, Rumunijos, Gruzijos. RSC taip pat koordinavo techninės paramos TATENA’os projektus, teikė TATENA’os ekspertams svarstyti Lietuvos įvairių sričių specialistų nominacijas dėl dalyvavimo TATENA’os renginiuose ir dauguma specialistų turėjo galimybę tobulinti kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose.

 

Radiacinės saugos mokymo sistema Lietuvoje nuolat tobulinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus bei tarptautines rekomendacijas. Pagal RSC įgyvendinamą TATENA’os nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Radiacinės saugos mokymo elektroninės sistemos sukūrimas“ planuojama, kad jau 2018 m. Lietuvoje startuos elektroninė radiacinės saugos mokymo sistema, kuri leis optimaliau ir efektyviau įgyvendinti Radiacinės saugos mokymo strategiją.

 


Radiacinės saugos mokymas
Radiacinės saugos mokymas
Radiacinės saugos mokymas

2 pav. TATENA’os seminaro dalyvių, Vilniaus universiteto studentų ir visuomenės sveikatos specialistų vizitai RSC

 

 

Atnaujinta 2018-04-27

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)