LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
RSC kokybės politika
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

Kiekviena valstybė privalo apsaugoti žmones ir aplinką nuo nepagrįstos juonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos bei garantuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumą, tobulinti radiacinės saugos teisinę bazę, daug dėmesio skirti visuomenės informavimui ir švietimui radiacinės saugos klausimais. Radiacinės saugos centras yra valstybės valdymo institucija, atsakinga už valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų veiksmų radiacinės saugos srityje koordinavimą, radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizės atlikimą.

TIKSLAS:

užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS: 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos radiacinės saugos politikos vykdymas; 
- valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų institucijų veiksmų radiacinės saugos srityje koordinavimas; 
- Vyriausybės nustatytos tvarkos licencijų išdavimo, patikslinimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdymas; 
- fizinių ir juridinių asmenų laikymosi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimų kontrolė ir administracinės atsakomybės už šių teisės aktų pažeidimus taikymas; 
- Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkymas; 
- gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimas ir ekspertizė šalies mastu; 
- radiacinės saugos mokymas; 
- radiacinių avarijų tyrimai, jų padarinių prognozavimas ir siūlymai jų likvidavimui; 
- darbuotojų asmeninis indėlis užtikrinant veiklos kokybę;
- saugos kultūros diegimas.

CENTRO VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA: 

- laikytis Radiacinės saugos centre įdiegtos Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standartą, reikalavimų, kasmet peržiūrėti, kad ji nuolat išliktų tinkama; 
- kiekvienais metais nustatyti naujus matuojamuosius kokybės tikslus, kuriais bus užtikrinamas nuolatinis kokybės tobulinimas ir siekiama apsaugoti žmones bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio; 
- tobulinti radiacinės saugos infrastruktūrą; 
- užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą, tarnybinį bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis; 
- sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.

Direktorius Albinas Mastauskas
 


Sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)