LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Vykdomi projektai
Vykdomi projektai
 
 
 
REGIONINIAI TECHNINIO BENDRADARBIAVIMO SU TARPTAUTINE ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪRA PROJEKTAI

TATENA turi ištisą regioninių techninio bendradarbiavimo projektų sistemą. Skiriamasis šių projektų bruožas yra tai, kad aktualios problemos sprendžiamos bendromis daugelio šalių pajėgomis. Radiacinės saugos centras regioniniuose projektuose dalyvauja pagal savo kompetenciją.
 
Vieni svarbiausių tokių projektų yra regioniniai modeliniai projektai, kuriais valstybėse dalyvėse siekiama sukurti radiacinės saugos infrastruktūras. Lietuva buvo viena pirmųjų centrinės Europos šalių, sėkmingai įgyvendinusių tokį projektą. Radiacinės saugos centras yra TATENA „pasižymėjusių” centrų tinklo narys.
 
TATENA regioniniai techninio bendradarbiavimo projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Radiacinės saugos centras:
 
 • RER/3/004 „Radiologinė parama Černobylio atominės elektrinės avarijos pakenktų zonų atkūrimui";
 • RER/6/013 „Kokybės kontrolės grupė spindulinėje terapijoje (QUATRO): radioterapijos paslaugų kokybės gerinimas";
 • RER/6/014 „Klinikinės praktikos tobulinimas branduolinės medicinos srityje";
 • RER/6/015 „Regiono kompetencijos didinimas spindulinės medicinos fizikos srityje";
 • RER/6/016 „Klinikinės praktikos tobulinimas spindulinės terapijos srityje";
 • RER/6/089 „Šalies galimybių saugoti darbuotojų, darbo vietoje veikiamų jonizuojančiosios spinduliuotės, sveikatą ir rūpintis jų sauga, plėtojimas";
 • RER/9/090 „Švietimas ir mokymas radiacinės saugos infrastruktūroms remti";
 • RER/9/091 „Šalies galimybių imtis atsakomųjų veiksmų radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais suformavimas";
 • RER/9/092 „Nacionalinių infrastruktūrų stiprinimas spinduliuotės šaltiniams kontroliuoti (TSA-1)";
 • RER/9/094 „Šalies galimybių kontroliuoti visuomenės apšvitą didinimas".
 
 

Vykdomi projektai
 
 
 
EUROPOS SOCIALINIO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMI RADIACINĖS SAUGOS CENTRO VYKDOMI PROJEKTAI

Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas
 
Nuo 2012 m. lapkričio 21 d. Radiacinės saugos centras įgyvendino projektą „Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ bei finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė du metai.
 
Projekto tikslas − tobulinti RSC vidaus administravimą ir veiklos valdymą, įdiegiant veiklos vertinimo modelį ir tobulinant dokumentų valdymo ir duomenų perdavimo sistemą.
 
Projekto tikslui pasiekti buvo numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:
 1. RSC struktūros, veiklos, procesų ir teisės aktų, kuriais vadovaujasi RSC, vykdant jam pavestas funkcijas, analizės atlikimas, pateikiant išvadas ir pasiūlymus veiklos tobulinimui;
 2. RSC padalinių veiklos vertinimo būdų (metodų) harmonizavimas, sukuriant ir įdiegiant struktūrinių padalinių vertinimo kriterijus;
 3. RSC dokumentų valdymo ir duomenų perdavimo sistemos tobulinimas.
Projektas padėjo Radiacinės saugos centro darbuotojams didinti veiklos efektyvumą, efektyviau planuoti darbą ir kokybiškai vykdyti viešojo administravimo funkcijas, užtikrinančias gyventojų ir darbuotojų bei aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, identifikuoti ir spręsti radiacinės saugos problemas Lietuvoje.
 
 
 
Mokymai radiacinės saugos klausimais
 
Nuo 2012 m. rugsėjo 6 d. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) įgyvendino projektą „Mokymai radiacinės saugos klausimais“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ bei finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė – dveji metai.

Projekto tikslas − tobulinti radiacinės saugos specialistų gebėjimus, susijusius su RSC strateginių tikslų įgyvendinimu radiacinės saugos srityje bei dalyvavimu ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose.

Projekto tikslui pasiekti buvo numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:
 1. parengti RSC specialistams skirtas mokymo programas;
 2. parengti metodinę medžiagą lektoriams, pagal kurią bus vykdomi mokymai RSC specialistams;
 3. organizuoti RSC specialistams skirtus mokymus, pagal išorės ekspertų parengtas mokymų programas šiomis temomis: Radiacinė sauga medicinoje, Radiacinė sauga pramonės ir mokslo objektuose, Radiologiniai matavimai ir metodai apšvitai vertinti, Radiologinės avarijos ir jų valdymas;
 4. organizuoti mokymus, susijusius su Europos Sąjungos teise, strateginiu planavimu, valdymo sprendimų įgyvendinimu.
Įgyvendinus projekte numatytas veiklas (parengtos RSC radiacinės saugos specialistų mokymo programos, metodinė ir mokomoji medžiaga, organizuoti RSC radiacinės saugos specialistų mokymai), RSC radiacinės saugos specialistai tobulino radiacinės saugos srities žinias, todėl yra pasirengę spręsti aktualias visuomenei radiacinės saugos problemas. Nuo šių RSC radiacinės saugos specialistų priimtų sprendimų priklausys bendras radiacinės saugos užtikrinimas ir kontrolė Lietuvoje, tuo pačiu – ir gyventojų bei aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Taip pat RSC specialistai mokymų metu įgiję naujų žinių ir patobulinę jau turimas, užtikrins efektyvesnį naujai priimtų RSC specialistų apmokymą įvadinio apmokymo metu ir taip padės pasirengti naujų RSC specialistų tinkamai integracijai į sprendimų priėmimo procesus bei veiklos organizavimą.

 
Atnaujinta 2016-06-15

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)