LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Vykdomos programos
Radiacinės saugos programos vykdomos siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų apšvitos dozes, ištirti galimą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį, numatyti, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis siekiant užtikrinti optimizuotą žmonių radiacinę saugą. Radiacinės saugos centras nuolat vykdo įvairios apimties, sudėtingumo ir trukmės programas.

Šiuo metu vykdomos programos, kurių tikslas – įvertinti gamtinę, maisto ir geriamojo vandens nulemtą gyventojų, vidinę ir išorinę darbuotojų ir pacientų apšvitą ir numatyti būdus šioms apšvitoms optimizuoti, jeigu to reikėtų.

Maisto ir geriamojo vandens radiologinė stebėsena (monitoringas) yra sistemingas ir nuolatinis apšvitos dozės ir aplinkos ar jos komponentų ir geriamojo vandens, maisto produktų užterštumo radionuklidais stebėjimas, antropogeninio apšvitos poveikio vertinimas ir prognozė. Aplinkos radiologinės stebėsenos (monitoringo) sistemos apima oro, vandens, dirvožemio, maisto ir geriamojo vandens radiologinius tyrimus.

Stebėsena (monitoringas) atliekamas pagal Europos Bendrijų Komisijos 2000 m. birželio 8 d. rekomendacijomis, kaip vykdyti Euratom sutarties 36 straipsnio nuostatas dėl aplinkos radiologinės stebėsenos (monitoringo) atlikimo.

Radiacinės saugos centras yra atsakingas už „Maisto krepšelio”, pieno ir geriamojo vandens radiologinius tyrimus. „Maisto krepšelio” tyrimai atliekami, norint nustatyti dirbtinės kilmės ilgaamžių radionuklidų, kurių elgsena žmogaus organizme yra tokia pat, kaip kalio ir kalcio, būtent Cs137 ir Sr90, aktyvumą. Taip pat nustatomas ir gamtinės kilmės radionuklidų aktyvumas maisto produktuose. Tiriami mėsos, žuvies, daržovių, grūdų ėminiai. Kiekvieną mėnesį imami ir paruošto maisto – paros raciono – ėminiai. Geriamajame vandenyje nustatomi gamtinės kilmės ir antropogeninės taršos alfa ir beta spinduolių aktyvumas, tričio tūrinis aktyvumas. Tiriamas tiek centralizuotai tiekiamas, tiek gyventojų individualių šulinių vanduo.

Maisto ir geriamojo vandens radiologinės stebėsenos (monitoringo) duomenys pateikiami visoms šalies suinteresuotoms institucijoms. Aplinkos radiologinės stebėsenos (monitoringo) duomenys pateikiami į bendrą Europos Bendrijų Komisijos aplinkos radiologinių tyrimų duomenų bazę.
 

Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos tyrimų, sudarant Lietuvos radono žemėlapį, 2014–2016 metams tvarkos aprašas
 
Vadovaujantis Tvarkos aprašu bus atliekami radono tūrinio aktyvumo tyrimai gyvenamose ir visuomeninės paskirties patalpose, siekiant optimizuoti radono ir jo skilimo produktų veikiamų gyventojų apsaugą, tuo pačiu pagerinant jų gyvenimo kokybę. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO), besiremdama naujausiais tyrimais, atliktais Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, nurodo, kad radono dujos, kurios išsiskiria iš uolienų ir grunto, lemia iki 14 proc. plaučių vėžio susirgimų. Plaučių vėžio rizika proporcingai didėja didėjant radono dujų sukeltai apšvitai. PSO rekomenduoja valstybėms vykdyti nacionalines visuomenės sveikatos užtikrinimo programas, kurios leistų sumažinti radono riziką šalyje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014-uosius paskelbė Vaikų sveikatos metais. Pagal Tvarkos aprašą šiais metais numatoma atlikti radono kiekio patalpose tyrimus vaikų ugdymo įstaigose, kuriose vaikai praleidžia daug laiko – kūdikių, vaikų namuose, specialiojo ugdymo įstaigose. Vilniaus mieste tokios įstaigos atrinktos bendradarbiaujant su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais ir vaikų ugdymo įstaigoms užpildžius iš anksto pateiktą klausimyną.

2014–2016 metų Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškos gyvenamojoje aplinkoje programa
  
Lietuvai, kaip ir daugumai posovietinių šalių aktuali paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių problema. Tokie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali lemti nepagrįstą Lietuvos gyventojų apšvitą. Siekiant to išvengti, būtina atlikti paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paiešką teritorijose, kuriose galima padidinta rizika tokius šaltinius rasti. Sovietiniais laikais Lietuvoje buvo daug sovietų armijos karinių dalinių, kurie, tikėtina, tam tikriems tikslams naudojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir palikdami šalį jų neišvežė.
RSC 2013 m. kreipėsi į visas savivaldybių administracijas, prašydamas nurodyti teritorijas, kuriose, jų turimais duomenimis ar įtarimais, būtų tikslinga atlikti paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškas. Tauragės, Kretingos, Pagėgių, Raseinių, Panevėžio, Kauno, Šilutės ir Kalvarijos savivaldybės informavo, kad jų teritorijose buvo įsikūrę sovietų armijos kariniai daliniai, apie kurių veiklą mažai žinoma, tačiau tikėtina, kad šių dalinių veikla buvo susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimu.
Vykdant Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškos gyvenamojoje aplinkoje programą bus atlikta paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paiešką aukščiau minimų savivaldybių nurodytose teritorijose.
 
 

Apšvitos vertinimo biologinės dozimetrijos metodais 2016–2018 metų programa

 

Nuo pat jonizuojančiosios spinduliuotės atradimo dėl savo fizikinių ir cheminių savybių ji yra plačiai naudojama medicinoje, pramonėje, žemės ūkyje ir moksle. Tačiau jonizuojančioji spinduliuotė įvairiose veiklos srityse gali teikti ne tik praktinę naudą, bet ir kelti riziką žmogaus sveikatai, todėl veikla su šaltiniais yra kontroliuojama ir prižiūrima, matuojamos ir vertinamos gautos apšvitos dozės, nuolat tobulinamos radiacinės saugos priemonės siekiant apsaugoti žmones ir jų gyvenamą aplinką nuo nepagrįstos apšvitos.

Tačiau, nepaisant griežtų saugos reikalavimų, vis dėlto žmogui išlieka tikimybė patirti padidėjusią apšvitą dėl galinčių įvykti radiologinių, branduolinių avarijų ar incidentų arba kitais neplanuotos apšvitos atvejais. Kai nėra galimybės fizikiniais metodais įvertinti, kokią apšvitą gavo žmogus arba kai būtina patikslinti individualiųjų dozimetrų rodmenis vertinant darbuotojo patirtą apšvitą, vienintelis būdas tai padaryti yra biologinė dozimetrija, leidžianti nustatyti apšvitą naudojant biologinius žymenis, todėl biologinė dozimetrija tapo neatsiejama parengties ekstremalioms situacijoms dalimi. Pasaulyje daug dėmesio skiriama biologinės dozimetrijos infrastruktūrai sukurti, todėl kiekviena šalis turi nuolatos tobulinti ir stiprinti savo pajėgumą biologinės dozimetrijos srityje siekdama užtikrinti tinkamą parengtį reaguoti neplanuotos apšvitos atveju.

Radiacinės saugos centras (RSC), įgyvendindamas Biologinės dozimetrijos metodų taikymo gautai apšvitai vertinti programą 2013–2015 m. įdiegė biologinės dozimetrijos ir žmogaus individualaus jautrumo jonizuojančiajai spinduliuotei tyrimams atlikti reikalingas technines priemones ir pasirengė biologinės dozimetrijos metodais nustatyti gautą apšvitą. Įgyvendinant apšvitos vertinimo biologinės dozimetrijos metodais 2016–2018 m. programą bus tęsiami biologinės dozimetrijos tyrimai, tobulinama vykdomų tyrimų kokybė, plėtojamas bendradarbiavimas su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis radiojautrumo tyrimų srityje ir, stiprinant šalies parengtį branduolinėms ar radiologinėms avarijoms, dalyvaujama tarptautinių biologinės dozimetrijos tinklų veikloje.

 
Atnaujinta 2016-06-15

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)