LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, komitetai ir darbo grupės

 

 

Radiacinės saugos patariamasis komitetas

 

Radiacinės saugos patariamasis komitetas yra kolegiali patariamoji institucija, teikianti konsultacijas, patarimus ar išreiškianti nuomonę Radiacinės saugos centrui radiacinės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos klausimais. Radiacinės saugos patariamojo komiteto uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką reglamentuoja Radiacinės saugos patariamojo komiteto nuostatai, patvirtinti Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl Radiacinės saugos patariamojo komiteto nuostatų patvirtinimo ir Radiacinės saugos patariamojo komiteto sudarymo“.

 

Radiacinės saugos patariamojo komiteto sudėtis:

 • dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė;
 • med. dr. Arvydas Burneckis – Nacionalinio vėžio instituto Spindulinės ir medikamentinės terapijos centro Onkologinės radioterapijos skyriaus vedėjas;
 • doc. med. dr. Jūratė Dementavičienė – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro I radiologijos skyriaus vedėja;
 • Pranas Drulia – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Radiologinių tyrimų skyriaus vedėjas;
 • dr. Arūnas Gudelis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Metrologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • dr. Laimonas Jaruševičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas;
 • prof. habil. dr. Jonas Mažeika – Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • Antanas Paulikas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyresnysis patarėjas;
 • dr. Rita Sketerskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja;
 • Ramunė Marija Stasiūnaitienė – Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotoja;
 • Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius.


Asmenų, mokančių atsakingus už radiacinę saugą ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atestavimo komisija 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) paskirtis – atestuoti asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos asmenis, Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Atestavimo komisija sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“.

  

Atestavimo komisijos sudėtis:

 • habil. dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė (Atestavimo komisijos pirmininkė);
 • prof. habil. dr. Donatas Butkus;
 • med. dr. Jūratė Dementavičienė – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedros docentė ir Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro vadovė;
 • dr. Rima Ladygienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;
 • dr. Jakov Šengaut – veterinarijos gydytojas, UAB Jakovo veterinarijos centro vadovas;
 • dr. Algimantas Urbelis – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto vyriausiasis specialistas.

 

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus Radiacinės saugos centrą, pripažinimo komisija

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus Radiacinės saugos centrą, pripažinimo komisija (toliau – Komisija) atlieka asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, išskyrus Radiacinės saugos centrą, pripažinimą ir teikia Radiacinės saugos centro direktoriui išvadą dėl pripažinimo.

 

Komisija buvo sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo komisijų sudarymo“.

 

Komisijos sudėtis:

 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);
 • Gintautas Balčytis – Radiacinės saugos centro Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Vaida Grigonienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;
 • Augustinas Ivanauskas – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Eimantas Mažeika – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Vidmantas Paulavičius – Radiacinės saugos centro Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Laima Pilkytė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vanda Tovianskaja Požerskaja – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Aušra Urbonienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja.

 

Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisija

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija).

Vertinimo komisijos paskirtis atlikti Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimą, vadovaujantis Medicinos fiziko veiklos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-901 „Dėl Medicinos fiziko veiklos reikalavimų tvirtinimo“ ir Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

Vertinimo komisijos sudėtis:

 • Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius (Komisijos pirmininkas);
 • dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė;
 • Marius Burkanas – Nacionalinio vėžio instituto Medicinos fizikos skyriaus medicinos fizikas;
 • Audronė Daiva Dragūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Romualdas Griškevičius – Nacionalinio vėžio instituto Medicinos fizikos skyriaus medicinos fizikas;
 • dr. Laimonas Jaruševičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas;
 • dr. Eglė Jonaitienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Radiologijos klinikos Rentgeno skyriaus vadovė;
 • dr. Marius Laurikaitis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Spindulinio gydymo sektoriaus medicinos fizikas;
 • Miglė Staliulionytė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);
 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas.

 

Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimo komisija

 

Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimo komisija (toliau – Pripažinimo komisija), vadovaudamasi Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-1059 „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašopatvirtinimo“, atlieka fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimą ir teikia Radiacinės saugos centro direktoriui siūlymus dėl pripažinimo arba atsisakymo pripažinti.

Pripažinimo komisija buvo sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-73 „Dėl Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimo komisijos sudarymo“.

  

 Pripažinimo komisijos sudėtis:

 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);
 • Julius Žiliukas – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • dr. Birutė Gricienė – VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų Klinikinės radiacinės priežiūros skyriaus vedėja;
 • Vaida Grigonienė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;
 • doc. dr. Raimondas Grubliauskas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetoAplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros vedėjas.

 Komisijos sekretorė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Staliulionytė. 

 

Atnaujinta 2019-03-01


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)