LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Konkursai darbuotojams

      Skelbiama atranka į Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus įrenginių techninės priežiūros inžinieriaus pareigas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį). 

 

EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIAUS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus įrenginių techninės priežiūros inžinierius (toliau – darbuotojas) yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos politikos, sveikatos teisės pagrindus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius radiacinės saugos politikos formavimą ir įgyvendinimą, tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos teisės aktus radiacinės saugos klausimais;

3.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities fizikos studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biofizikos studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties;

3.3. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.6. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją ir rengti išvadas;

3.7. išmanyti kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemą pagal tarptautinių standartų reikalavimus;

3.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo rentgenodiagnostinės įrangos ir priemonių vaizdui gauti, įrangos skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai kokybės kontrolės bandymus ir rengia protokolus;

4.2. atlieka dozės ir dozės galios tyrimus darbo vietose ir jų aplinkoje bei rengia tyrimų protokolus;

4.3. atlieka objektų, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos objektus, projektų radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę ir formuluoja atitinkamas išvadas;

4.4. sprendžia jo kompetencijai priklausančius radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir tyrimų bei bandymų planavimo ir vykdymo klausimus;

4.5. diegia ir vykdo kokybės sistemą savo darbo srityje;

4.6. vykdo pacientų apšvitos dozių matavimus ir efektinių dozių skaičiavimus bei rengia rezultatų aiškinimus;

4.7. rengia susijusius su veiklos rūšimi teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl dokumentų projektų pagal veiklos pobūdį;

4.8. analizuoja susijusias su veiklos rūšimi tarptautines rekomendacijas, teikia siūlymus tobulinti veiklą ir rengia metodines rekomendacijas;

4.9. rengia atlikto darbo statistines ir aprašomąsias ataskaitas, atliekamų tyrimų rezultatų analizės apžvalgas;

4.10. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinės ir branduolinės avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka darbus, numatytus Radiacinės saugos centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

4.11. tobulina kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaujant konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

4.12. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant institucijų ir įstaigų darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo kursus ir seminarus radiacinės saugos klausimais;

4.13. vykdo kitus Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo, kuriam yra tiesiogiai pavaldus, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Radiacinės saugos centro veiklos tikslai.

 

 

Prašome gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu rsc@rsc.lt iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 85 236 19 36.


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)