LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Konkursai darbuotojams

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

 

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS, 193288633, http://www.rsc.lt

 

 

Darbo pobūdis: Įrenginių techninės priežiūros inžinierius (pareigybės lygis – A2) vykdo rentgeno diagnostinės įrangos ir priemonių vaizdui gauti, taip pat įrangos, skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai, kokybės kontrolės bandymus ir atlieka dozės ir dozės galios tyrimus darbo vietose ir jų aplinkoje bei rengia protokolus.

 


BENDRA INFORMACIJA

 

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis

Profesija:

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

Studijų kryptis:

Biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

Sugebėjimai:

turi vairuotojo teises, raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai

Vairuotojo pažymėjimas:

B

 

Mokėjimo terminai:
 
nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

 

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Per savaitę:

38 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

numatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153

 

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Kazys Gricius

Kontakto tipas:

Darbo

Telefonas:

370-5-2361936

Faksas:

370-5-2763633

El. paštas:

kazys.gricius@rsc.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva


 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-75

 

 

EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIAUS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus (toliau – Skyrius) įrenginių techninės priežiūros inžinierius (toliau – darbuotojas) yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. būti susipažinęs su tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

3.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

3.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

3.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo rentgeno diagnostinės įrangos ir priemonių vaizdui gauti, įrangos skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai kokybės kontrolės bandymus ir rengia protokolus;

4.2. atlieka dozės ir dozės galios tyrimus darbo vietose ir jų aplinkoje bei rengia tyrimų protokolus;

4.3. atlieka objektų, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos objektus, projektų radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę ir formuluoja atitinkamas išvadas;

4.4. įgyvendina kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemą savo veiklos srityje ir teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;

4.5. rengia susijusius su veiklos rūšimi dokumentų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl dokumentų projektų pagal veiklos pobūdį;

4.6. analizuoja susijusias su veiklos rūšimi tarptautines rekomendacijas, teikia siūlymus tobulinti veiklą ir rengia metodines rekomendacijas;

4.7. rengia atlikto darbo statistines ir aprašomąsias ataskaitas, atliekamų tyrimų rezultatų analizės apžvalgas;

4.8. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinės ar branduolinės avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka darbus, numatytus Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

4.9. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant institucijų ir įstaigų darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo kursus ir seminarus radiacinės saugos klausimais;

4.10. laiku ir kokybiškai vykdo su darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, kuriam yra tiesiogiai pavaldus, pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant įgyvendinti Centro veiklos tikslus, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

______________

 

 

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)