LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Radiacinės saugos atitikties nustatymas
Radiacinės saugos įstatyme nurodoma, kad „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos įrangą bei kitus įtaisus ir medžiagas, galinčius sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminius, turinčius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, galima parduoti ar naudoti tik nustačius, kad jie atitinka radiacinės saugos reikalavimus” Plačiau...

Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkoje, patvirtintoje Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-891 (Plačiau... ) nurodyta, kad Radiacinės saugos centras kontroliuoja radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymą šiems objektams:
– įrangai, skirtai saugoti arba vežti radioaktyviąsias medžiagas ir atliekas, išskyrus įrangą skirtą vežti arba saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius;
– jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriams (greitintuvams, elektroniniams mikroskopams ir kt.);
– radionuklidų generatoriams ir radioaktyviosioms medžiagoms;
– matavimo ir kontrolės įrangai, skleidžiančiai jonizuojančiąją spinduliuotę;
– kalibravimo ir patikros įrangai, skleidžiančiai jonizuojančiąją spinduliuotę;
– apšvitinimo įrangai;
– vartojamiesiems gaminiams.

Atkreipiame dėmesį, kad radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatyti nereikia, jei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniams taikomas nereguliuojamasis veikmuo arba radiacinės saugos reikalavimų atitiktis jau yra nustatyta Lietuvoje. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis jau nustatyta, sąrašą galite pasižiūrėti čia...

Radiacinės saugos centras atlieka minėtų objektų radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymą, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų medicinoje, kurių atitiktį kontroliuoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ir asmeninių apsauginių priemonių, kurių atitiktį kontroliuoja Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

Tvarka, kurios privaloma laikytis pateikiant dokumentus radiacinės saugos atitikčiai nustatyti, yra patvirtinta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 74V „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Įsakyme nurodyta, kaip ir kokius dokumentus būtina pateikti radiacinės saugos reikalavimų atitikčiai nustatyti.


Asmuo norintis, kad aukščiau išvardintiems objektams būtų nustatyta radiacinės saugos reikalavimų atitiktis, nustatytos formos paraišką su atitikčiai nustatyti reikiamais dokumentais, gali pateikti elektroninės valdžios vartų portale, paštu/ el. paštu (rscATrsc.lt) arba pateikti Radiacinės saugos centrui (Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius).

Atlikus atitikties įvertinimo procedūrą asmeniui pateikusiam prašymą, po apmokėjimo už paslaugas, paštu išsiunčiamas nustatytos formos radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas arba nustačius, kad pateiktas objektas neatitinka radiacinės saugos reikalavimų Radiacinės saugos centro parengtas raštas.

Paslaugos įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-61 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo“ .

Kontaktinė informacija
Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyrius:

Vaida Grigonienė, skyriaus vedėja, tel. (8 5) 236 1934, el. p. vaida.grigonieneATrsc.lt;

 

Agnė Čepulienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 236 1934, el. p. agne.cepulieneATrsc.lt;

 

Eimantas Mažeika, vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 236 1934, el. p. eimantas.mazeikaATrsc.lt;

 

Edvinas Navickas, įrenginių techninės priežiūros inžinierius, tel. (8 5) 236 1934, el. p. edvinas.navickasATrsc.lt.Atnaujinta 2018-06-29

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)