LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Darbuotojų apšvitos registras
PASKIRTIS

Viena svarbiausių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos priemonių –  nuolatinis darbuotojų apšvitos dozių stebėjimas ir vertinimas, siekiant nustatyti apšvitos kelius ir rasti būdus, kaip tą apšvitą sumažinti.

Tam, kad būtų galima nuolatos sekti ir kontroliuoti profesinę apšvitą Lietuvoje, Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras) ir patvirtinti jo nuostatai.

Darbuotojų apšvitos registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, profesinę apšvitą.

TEISINĖ BAZĖ

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro steigėją, tvarkytoją nurodo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ reglamentuoja registro duomenis, jų naudojimą ir apsaugą, sąsajas su kitais registrais.

Duomenų teikimo Registrui tvarką nustato 2009 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-675 "Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo" ir šio įsakymo pakeitimas (toliau – Tvarkos aprašas).
 
DUOMENŲ TEIKIMAS
 
Pagal Tvarkos aprašą, Registro duomenų teikėjai pateikia:
 
  • pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (Tvarkos aprašo 11 priedas). Jis pateikiamas per 10 darbo dienų, kai darbuotojas pradeda ar baigia darbą su šaltiniais, pereina į kitą padalinį, keičiasi darbuotojo asmeninė informacija ir kt.;
  • pranešimą apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą (Tvarkos aprašo 12 priedas). Jis teikiamas iki kiekvienų metų kovo 30 d.
 
Plačiau apie pranešimų teikimo tvarką galite skaityti čia.               
                                          

REGISTRO DUOMENYS
 
 
Darbuotojų apšvitos registre kaupiami profesinės apšvitos duomenys nuo 1992 m., o apie Ignalinos atominės elektrinės darbuotojus – nuo 1983 m. Darbuotojų, kurių apšvitos dozės įrašomos į Registrą, skaičiaus dinamika 2013–2015 m. pavaizduota 1 paveiksle.


1 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių skaičiaus kitimo dinamika 2013–2015 m.
 
Vienas svarbiausių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos vertinimo kriterijų – darbuotojų gautos apšvitos dozės. Pagal Registre saugomus duomenis 2015 m.  dauguma (apie 94 proc.) darbuotojų išmatuotų metinių  apšvitos dozių buvo mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv). Duomenys, apie atskirų profesijų darbuotojų apšvitos dozių vidurkius 2015 m. pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. 2015 m. duomenys apie atskirų profesijų darbuotojų apšvitos dozių vidurkius*

 
Veiklos sritis, profesija
Darbuotojų dozių skaičius
Vidutinė individualioji dozė per metus, mSv
Medicina
3 344
 
Iš jų gydytojai – iš viso
1 594
 
Rentgenodiagnostika
367 
0,21
Odontologija
543 
0,15
Kompiuterinė tomografija
50 
0,46
Intervencinė radiologija ir kardiologija
120 
1,87
Branduolinė medicina
21
0,19
Spindulinė terapija
56
0,17
Veterinarija
20
0,17
Kita
417
0,29
Vidurinysis personalas – iš viso
1 559
 
Rentgenodiagnostika
730
0,23
Odontologija
179
0,20
Kompiuterinė tomografija
86
0,16
Intervencinė radiologija ir kardiologija
119
1,33
Branduolinė medicina
38
0,68
Spindulinė terapija
72
0,21
Kita
335
0,25
Pagalbinis personalas – iš viso
191
 
Rentgenodiagnostika
56
0,28
Intervencinė radiologija ir kardiologija
25
0,5
Branduolinė medicina
18
0,29
Spindulinė terapija
26
0,18
Kita
66
0,17
Pramonė
2 309
 
Branduolinė energetika
2 191
0,31
Radiografija
95
0,45
Kita
23
0,22
Mokslas
156
0,11
Kita
321
0,12
Iš viso
6 130
 
 

*Lentelėje pateikiami duomenys pagal specialistų užimamas pareigas (įvertinti individualiųjų dozių ekvivalentai Hp(10)).
 

2015 m. didžiausias metines dozes gavo gydytojai intervenciniai kardiologai. Didžiausia gydytojo intervencinio kardiologo per metus gauta dozė siekė 13,92 mSv, o branduolinės energetikos objekte dirbusio darbuotojo – 9,37 mSv.

 
KONTAKTAI

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Radiacinės saugos centro Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausiąją specialistę
Aistę Jakutytę
Tel. (8 5) 210 5816


Atnaujinta 2016-04-29

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)