LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šatiniais išdavimą:

1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (toliau-RSĮ). Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Jis taip pat nustato veiklos radiacinės saugos srityje licencijavimo sąlygas Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių (2 p.) nustatyta tvarka.

2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653. Jos nustato veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimą, patikslinimą, jų dublikatų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, veiklos turint licenciją ar laikinąjį leidimą sąlygas, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojų teises, pareigas ir atsakomybę.

3. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 įsakymas Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“. Jis reglamentuoja dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais, gauti ir licencijos verstis veikla su šaltiniais ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais priedui pakeisti, rengimo ir teikimo tvarką.

Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 3 straipsnio nuostatas visokia veikla leidžiama ir vykdoma vadovaujantis šiais pagrindiniais radiacinės saugos principais:

1) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo pagrįstumo principu - visų rūšių veiklos, kurios metu naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, duodama ekonominė, socialinė ir kitokia nauda žmogui ar visuomenei turi būti didesnė, negu daroma žala žmonių sveikatai ir aplinkai;
2) optimizavimo principu - atskirų asmenų ar visos visuomenės visokia apšvita turi būti tokia maža, kokią įmanoma pasiekti atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius faktorius;
3) ribojimo principu - visų veiklų sąlygota dozių suma negali viršyti nustatytosios, išskyrus paciento gaunamą dozę dėl jo sveikatos priežiūros bei asmens (kai tai nesusiję su jo darbu), savanoriškai padedančio pacientui ar dalyvaujančio medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose, gaunamą dozę.

Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 3 dalies nuostatas licencija ar laikinasis leidimas, nereikalingi:

1) verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai;
2) vežti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius;
3) vežti radioaktyviąsias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą. 
 
Pagal Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalį licencijų ar laikinųjų leidimų rūšys yra šios:Licencijas ir laikinuosius leidimus išduodaLicencija ir laikinasis leidimas išduodami
Papildomą informaciją galima gauti
1) licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas Radiacinės saugos centras
Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoje valstybėje narėje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitai organizacijai ar jos filialams, taip pat kitos užsienio valstybės juridiniams asmenims ar kitos organizacijos filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje
Licencijavimo ir Valstybės registro skyriuje

Vyriausiasis specialistas Vidmantas Paulavičius
vidmantas.paulavicius@rsc.lt

Vyriausiasis specialistas Jonas Augulis
jonas.augulis@rsc.lt
(8 5) 210 5816; 236 1936
2) licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
3) licencija ar laikinasis leidimas prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais  
4) licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas
5) licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją
 
 
 
Atnaujinta 2018-02-28

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)