LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais patikslinimas
I. Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais patikslinimas, priedo pakeitimas
 
 
Kada ir į ką reikia kreiptis dėl licencijos (toliau-Licencija) ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais patikslinimo:

Pagal Radiacinės saugos įstatymo 84 straipsnio 1 dalies nuostatas, Licencija ar laikinasis leidimas turi būti patikslinta tada, kai pasikeičia bent vienas iš šių licencijoje ar laikinajame leidime nurodytų duomenų:
1) juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas;
2) teisinė forma;
3) kodas;
4) buveinės adresas;
5) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

Kokie ir kam turi būti pateikti duomenys?

Apie paminėtus pasikeitusius duomenis asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, privalo pranešti Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos ir kartu su dokumentais, patvirtinančiais duomenų pasikeitimą, pateikti prašymą patikslinti licenciją ar laikinąjį leidimą ir kopiją mokestinio pavedimo, patvirtinančio, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimą.

Kokiais terminais išnagrinėjami Licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimui pateikti dokumentai ir priimamas sprendimas?

RSC, išnagrinėjęs Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo pateiktus dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą, ir prašymą patikslinti licenciją ar laikinąjį leidimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo priima sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo priėmimo raštu praneša pareiškėjui. Patikslinant licenciją ar laikinąjį leidimą, jų numeris ir išdavimo data nekeičiami.

Valstybės rinkliava už Licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimą:
 
Valstybės rinkliava už Licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimą yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 
Už licencijos patikslinimą yra nustatyta 25 Eur valstybės rinkliava.

Už laikinojo leidimo patikslinimą yra nustatyta 25 Eur valstybės rinkliava.
 
 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prieLietuvos Respublikos finansų ministerijos atitinkamą sąskaitą viename iš šių bankų: AB „Citadele" bankas, AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, AB „Swedbank", UAB Medicinos bankas, nurodytais rekvizitais: gavėjo kodas 188659752, įmokos kodas 5769, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais patikslinimą.

 

Informuojame, kad vadovaujantis Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (pakeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo) 22 punkto nuostatomis, Radiacinės saugos centro išduodamos licencijos laikomos patikslintomis, kai padaromi atitinkami įrašai Radiacinės saugos centro tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre. Popierinės licencijos nebeišduodamos.

 

Informacija apie patikslintas licencijas yra skelbiama Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyje: „Išduotos licencijos“ ir VĮ Registrų centro tvarkomoje Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyle: „Licencijų paieška“.

 


II. Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės priedo pakeitimas

Kada ir į ką reikia kreiptis dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės priedo (toliau-Priedas) pakeitimo?

Licencijos ar laikinojo leidimo Priedas keičiamas, jeigu pasikeičia jame nurodyti duomenys (pvz. keičiasi darbuotojų ir šaltinių sąrašas – darbuotojai ar šaltiniai išbraukiami iš priedo arba įrašomi į priedą, šaltiniai laikinai įrašomi į saugojamųjų sąrašą ir kt.).
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti RSC prašymą pakeisti Priedą ir Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 įsakyme Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) (17–23) p. nurodytus dokumentus.

Kokiais terminais išnagrinėjami Priedo pakeitimui pateikti dokumentai ir priimamas sprendimas?

Gavęs ir išnagrinėjęs licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo pateiktą prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir Aprašo (17–23) p. nurodytus dokumentus, RSC ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų būtinų dokumentų gavimo priima sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl Priedo pakeitimo priėmimo raštu praneša pareiškėjui.

Už licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės priedo pakeitimą Valstybės rinkliava neimama.

Licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojams apie pakeistus Priedus pranešama oficialiu RSC raštu.
 
 

Informuojame, kad vadovaujantis Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (pakeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo) 22 punkto nuostatomis, Radiacinės saugos centro išduodamos licencijos priedas laikomas pakeistu, kai padaromi atitinkami įrašai Radiacinės saugos centro tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre.

 

Jeigu norėsite gauti licencijos priedo išrašą iš Registro, bus reikalingas Jūsų raštiškas prašymas Radiacinės saugos centro direktoriaus vardu.


 
 Atnaujinta 2018-02-28

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)