LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Bendroji informacija
Pagrindinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždavinys – teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.

Valstybinė radiacinės saugos priežiūra apima:
 
 • ūkio subjektų konsultavimą RSC kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems pažeidimams, atlikimą;
 • ūkio subjektų veiklos patikrinimus; 
 • teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
 • poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skatina ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančias institucijas veikloje taikyti pažangias verslo priežiūros priemonės:
https://www.youtube.com/user/UKIOMINISTERIJA
 
Radiacinės saugos centras, siekdamas didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą bei mažinti administracinę naštą verslui, prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“.


Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų paskelbta Ūkio ministerijos tinklapyje www.ukmin.lt, skiltyje Verslo aplinka > Verslo priežiūros institucijų pertvarka > Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų.
 
Visą deklaracijos tekstą rasite čia.

NAUJAUSI TEISĖS AKTAI
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAIS PATVIRTINTOS HIGIENOS NORMOS 
 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1533 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 • Lietuvos higienos norma HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-759.

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

 • Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-155 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų, aktų-klausimynų ir akto formų patvirtinimo“.

 

KONTAKTAI

RSC Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 210 5817, el. paštas rscАТrsc.lt.

Dėl papildomos informacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigų radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės klausimais prašome kreiptis į vyr. specialistus:

 
 • Vandą Tovianskają Požerskają, tel. (8 5) 210 5817 arba el. p. vanda.tovianskajaАТrsc.lt
 • Dovilę Šerėnaitę-Pečiulę, tel. (8 5) 210 5817 arba el. p. dovile.serenaiteАТrsc.lt
 • Kristiną Živilę Gobytę, tel. (8 5) 210 5817 arba el. p. kristina.gobyteАТrsc.lt
 • Augustiną Ivanauską, tel. (8 5) 210 5817 arba el. p. augustinas.ivanauskasATrsc.lt
 
Dėl papildomos informacijos pramonės, mokslo ir mokymo bei kitų įstaigų radiacinės saugos priežiūros klausimais prašome kreiptis į vyr. specialistus:
 
 • Rytį Salį, tel. (8 5) 210 58 17 arba el. p. rytis.salysАТrsc.lt

 

RSC Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, Aušros g. 44, Kaunas, tel. (8 37) 33 37 60, el. paštas kaunasАТrsc.lt.

RSC Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. (8 46) 38 33 08, el. paštas klaipedaАТrsc.lt.

RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 52 46 44, el. paštas siauliaiАТrsc.lt.

Atnaujinta 2018-01-25 

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)