Planuojami patikrinimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) atlieka veiklos (išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos valstybinę priežiūrą (toliau – priežiūra).  

RSC organizuojama ir atliekama priežiūra apima ūkio subjektų konsultavimą radiacinės saugos klausimais, gautos informacijos apie jų veiklą vertinimą, šios veiklos patikrinimus (toliau – patikrinimai) bei poveikio priemonių taikymą, nustačius įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, pažeidimus, Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta tvarka.


RSC planuodamas ateinančių metų ūkio subjektų veiklos patikrinimus, sudaro ir patvirtina RSC Valstybinės radiacinės saugos priežiūros metų planą (toliau – metinis planas), kuriame nurodo patikrinimo kryptis ir preliminarias apimtis. Remiantis metiniu planu sudaromi RSC priežiūrą ir kontrolę atliekančių skyrių priežiūros ketvirčių planai. 
 
2019 m. planuojami šie patikrinimai: 
 
 
 
2019 metinis planas
 
 
INFORMACINIS LEIDINYS „VERSLININKAMS APIE INSPEKTAVIMĄ. PAGRINDINĖS VERSLININKO TEISĖS IR PAREIGOS“
 
 
 
 Atnaujinta 2019-09-30


sukūrė Artogama