Bendroji informacija

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo valstybinė radiacinės saugos priežiūra

     Kai kurioms medicinos (branduolinės medicinos, brachiterapijos), pramonės (pramoninės radiografijos) bei mokslo sritims radioaktyviųjų medžiagų reikia nuolat. Šiam poreikiui patenkinti kiekvieną savaitę į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežama naujų atvirųjų ir uždarųjų šaltinių. Vidutiniškai per metus įvežama apie 1 500 vnt. atvirųjų šaltinių pakuočių ir apie 17 vnt. uždarųjų šaltinių bei grąžinama gamintojui apie 12 vnt. panaudotų uždarųjų šaltinių. Didžiąją dalį įvežamų atvirųjų šaltinių sudaro radiofarmaciniai vaistiniai preparatai, naudojami ligoms diagnozuoti ir gydyti.

    Vertindami leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2012–2016 m. (1 pav.) matome, jog leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas bendra pastarųjų kelerių metų tendencija yra nežymiai mažėjanti. Mažėjimą lemia tai, kad licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, nuolat įvežantys radioaktyviąsias medžiagas bei išvežantys panaudotus uždaruosius šaltinius, gauna daugkartinius vežimo leidimus, taip pat licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai diegia alternatyvias technologijas be radioaktyviųjų medžiagų. Nepaisant to, kad bendras išduodamų leidimų skaičius mažėja, tačiau 2015 m. ir 2016 m. matomas nežymus išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas padidėjimas, kurį lėmė naujų biokuro katilinių statyba, kuriose biokuro pripylimo lygiui matuoti naudojami uždarieji šaltiniai.1 pav. Išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis bei jų skaičiaus dinamika 2013–2017 m.

 

    Vertinant leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2013–2017 m. matyti, kad pastaraisiais metais leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas daugėja. 

    2017 m. į Lietuvą įvežta atvirųjų šaltinių, skirtų naudoti branduolinėje medicinoje (pvz., 125I,131I, 99mTc, 18F), taip pat gama radiografijoje naudojamų uždarųjų šaltinių (pvz., 192Ir, 75Se) ir pripylimo lygiui ar gaminamos produkcijos storiui matuoti reikalingų uždarųjų šaltinių (pvz., 137Cs, 60Co, 241Am ) ir mokslinei tiriamajai veiklai naudojamų atvirųjų šaltinių (pvz., 32P, 33P, 3H, 35S).

 

 Atnaujinta 2018-07-11sukūrė Artogama