LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Verslui
Reikalavimai patalpoms:
  • Kokie reikalavimai keliami patalpai, jos dydžiui planuojant joje įrengti dantų rentgeno aparatą? Atsakymas... 
  • Ar būtina stebėti pacientus ekspozicijos metu? Atsakymas... 
  • Kokie reikalavimai keliami pertvarkant rentgeno kabinetus? Ar nėra pavojaus darbuotojų, dirbančių buvusiame rentgeno kabinete, sveikatai? Atsakymas... 
  • Įsigijome naują dantų rentgeno aparatą, ar reikia reikia atlikti statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę? Atsakymas...
 
Licencijavimas:
  • Ar reikia licencijos darbui su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu? Atsakymas... 
  • Ko reikia norint gauti licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais? Atsakymas...  
  • Ar yra nustatytos rinkliavos už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą? Atsakymas...
  • Planuoju verstis licencijuojama veikla kaimyninėje šalyje. Ar reikia tokiu atveju gauti licenciją ar laikinąjį leidimą Lietuvoje? Atsakymas...
  • Ketinu pradėti licencijuojamą veiklą ES šalyje-narėje. Ar joje galioja Lietuvoje išduota licencija ar laikinasis leidimas? Atsakymas...
  • Turiu licenciją ir pasikeitė mano įmonės pavadinimas ar teisinė forma (perregistravau įmonę iš individualiosios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę ar kt.) arba perregistravau įmonę nauju adresu. Kaip aš turu įteisinti šiuos pasikeitimus? Atsakymas...
  • Kokia forma išduodama Radiacinės saugos centro licencija arba laikinasis leidimas? Atsakymas... 
  • Ar bet kuri techninio aptarnavimo įmonė gali atlikti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (rentgeno aparatų) techninę priežiūrą? Atsakymas...
  • Ar norint dirbti su dentaliniu rentgeno aparatu gydytojui odontologui reikia baigti kvalifikacinius kursus ar pakanka baigti tik radiacinės saugos kursus? Atsakymas...
  • Ar yra nustatyti minimalaus išsilavinimo reikalavimai asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą odontologijos kabinete? Atsakymas...
  • Ar reikia tikrintis sveikatą B kategorijai paskirtiems darbuotojams? Atsakymas...
  • Ar radiologijos technologą, baigusį 640 val. kvalifikacijos kursus, reikia papildomai privalomai mokyti radiacinės saugos klausimais? Atsakymas...

Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas. Leidimų išdavimas:
  • Ar galiu vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas automobiliu? Atsakymas...
  • Ar reikalinga licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas? Atsakymas... 
  • Į kurią valstybės instituciją turėčiau kreiptis dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas išdavimo? Atsakymas... 
  • Ar yra nustatytos rinkliavos už licencijos ar laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą? Atsakymas... 
  • Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas gauti radioaktyviųjų medžiagų/atliekų vežimo leidimą? Atsakymas... 
  • Ar yra nustatytos rinkliavos už leidimo išdavimą? Atsakymas... 
  • Ar yra leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas/radioaktyviąsias atliekas galiojimo terminas? Atsakymas... 
  • Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, vežantiems radioaktyviąsias medžiagas/atliekas? Atsakymas... 
 
Duomenų teikimas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui:
  • Ar duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui galima pateikti elektroniniu būdu? Atsakymas...  
  • Įsigijome rentgeno aparatą. Kokį pranešimą turime pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui? Ar užtenka, kad apie tai informuoja rentgeno aparatą montavusi įmonė? Atsakymas...
  • Rentgeno aparate buvo pakeistas rentgeno vamzdis. Kokį pranešimą turime pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui? Atsakymas...
  • Saugomas rentgeno aparatas nebebus naudojamas. Kokius dokumentus turime pateikti, kad rentgeno aparatas būtų išbrauktas iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro? Atsakymas... 
  • Norėjome pasitikslinti dėl dokumentacijos. Ar Radiacinės saugos centrui kiekvienais metais reikia pristatyti informacinius dokumentus (metinės inventorizacijos, darbuotojų sąrašo ar kt.)? Atsakymas... 
  • Kokiais profesinės veiklos vykdymo atvejais būtina pateikti Pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais? Atsakymas... 
  • Ar Radiacinės saugos centrui reikia teikti  duomenis apie darbuotojų apšvitą? Atsakymas... 
  • Kokius dokumentus reikia pateikti, pasikeitus asmenims, turintiems teisę teikti duomenis Registro išoriniu portalu? Atsakymas... 
  • Kokių dokumentų reikia norint gauti Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasą? Atsakymas... 
  • Esu LSMU studentas, rašau diplominį darbą „Specializuotų rentgenodiagnostinių įrenginių kokybės kontrolės bandymai“. Ar galiu gauti informacijos iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro? Atsakymas... 
  • Ką daryti, jeigu pamiršau prisijungimo prie Registro išorinio portalo slaptažodį? Atsakymas... 
 
Pacientų radiacinė sauga:
  • Ar pacientui darant dantų rentgeno nuotrauką reikia naudoti apsaugines priemones viso kūno apsaugai? Atsakymas... 
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekama asmeninių apsaugos priemonių patikra? Atsakymas...
  • Ar atliktus dantų rentgeno tyrimus reikia registruoti ? Atsakymas...
  • Ar galima vaikui atlikti dantų rentgenodiagnostikos procedūrą?  Atsakymas...
  • Ar galima nėščiai pacientei atlikti dantų rentgenodiagnostikos procedūrą? Atsakymas...
 
Darbuotojų radiacinė sauga:
  • Jei gydytojas odontologas yra priskirtas ne A, o B kategorijai, ar jis turi nešioti individualųjį dozimetrą? Atsakymas... 
  • Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie radiacinę saugą odontologijoje?  Atsakymas...
  • Kokios pagalbinės priemonės naudojamos veterinarijoje atliekant rentgenodiagnostikos procedūras gyvūnams? Atsakymas...

 

Orlaivių įgulų narių radiacinė sauga:  

  • Ar reikia nešioti dozimetrą orlaivių įgulų nariams? Atsakymas...
  • Kokios radiacinės saugos priemonės yra taikomos orlaivių įgulų nariams? Atsakymas...
 
Darbo vietų apšvitos stebėsena:
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai odontologijos kabinete? Atsakymas...

 

Kokybės laidavimas:  

  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami dantų rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami odontologijoje naudojamos panoraminės įrangos kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami odontologijoje naudojamos tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami odontologijoje naudojamos panoraminės įrangos cefalometrijos darbo vietai kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokie reikalavimai keliami rentgeno aparatų techninei priežiūrai? Atsakymas...


Valstybinė radiacinės saugos priežiūra:

  • Kas organizuoja ir vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą? Atsakymas... 
  • Kas yra radiacinės saugos priežiūra? Atsakymas... 
  • Kaip galėčiau sužinoti, kada bus atliekamas inspekcinis patikrinimas mano įstaigoje? Atsakymas... 
  • Kaip man reikėtų pasirengti prieš inspekcinį patikrinimą? Atsakymas... 
  • Mano įstaigos veiklą tikrina Radiacinės saugos centro pareigūnai, kokios mano teisės ir pareigos? Atsakymas... 
  • Kiek laiko gali trukti patikrinimas? Atsakymas... 
  • Kas gresia už radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus? Atsakymas... 
  • Kas atsako už radiacinę saugą ūkio subjekte? Atsakymas... 
  • Ar mažinama administracinė našta pareigingiems odontologijos praktika besiverčiantiems ūkio subjektams? Atsakymas...
 
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga:
  • Kokie yra reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti? Atsakymas...
  • Kokia fizinės saugos sistema įstaigoje laikoma tinkama ? Atsakymas...
  • Ar turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už uždarųjų šaltinių fizinę saugą? Atsakymas...
  • Kokiais atvejais turi būti atliekamas darbuotojų tinkamumo patikrinimas? Atsakymas...
  • Kuo remiantis turi būti atliekamas fizinės saugos sistemos pažeidžiamumo vertinimas ir kaip dažnai jis turi būti atliekamas? Atsakymas... 
  • Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą? Atsakymas...

 

Privalomasis radiacinės saugos mokymas: 

  • Kokie teisės aktai reglamentuoja privalomąjį radiacinės saugos mokymą? Atsakymas...
  • Kokie yra reikalavimai ūkio subjektams, vykdantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą? Atsakymas...
  • Kokie yra Radiacinės saugos centro įgaliojimai ir atsakomybė? Atsakymas...
  • Kas vykdo privalomuosius radiacinės saugos mokymus? Atsakymas... 

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)