LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Mano įstaigos veiklą tikrina Radiacinės saugos centro pareigūnai, kokios mano teisės ir pareigos?

Ūkio subjektų, kurių veikla tikrinama, teisės ir pareigos yra aprašytos Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“:

 

Ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę:

 • susipažinti su patikrinimo planu, tikslais bei apimtimis;
 • susipažinti su patikrinimo aktu (pasirašytinai), gauti 1 jo egzempliorių;
 • atsisakyti pasirašyti patikrinimo aktą*;
 • skųsti teismui pareigūnų priimtus nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 • skųsti Vyriausiajam kontrolieriui – Radiacinės saugos centro direktoriui, administracinių ginčų komisijai arba teismui pareigūnų veiksmus (neveikimą) ar sprendimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

* Tokiu atveju apie tai pažymima patikrinimo akte ir gali būti pakviečiami du liudytojai jį pasirašyti. Liudytojais gali būti kviečiami bet kurie pilnamečiai veiksnūs asmenys.

 

Ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas atstovas privalo:

pateikti* pareigūnams dokumentus (susijusius su radiacinės saugos ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos užtikrinimu), kuriuos ūkio subjektas privalo rengti, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, taip pat kitą informaciją ūkio subjekto turima forma;

jeigu patikrinimo akte pateikiami reikalavimai – juos įgyvendinti ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po nustatyto termino pabaigos** raštu pranešti, kokių priemonių imtasi nustatytiems pažeidimams pašalinti, ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti.

 

* Ūkio subjektas turi teisę neteikti pareigūnams dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs nors vienam priežiūrą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti pareigūnams dokumentus, ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu nurodyti, kokiam priežiūrą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Pareigūnai negali reikalauti ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimo nenumato teisės aktai, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

 

** Jeigu dėl objektyvių priežasčių patikrinimo akte nurodytu terminu pažeidimų pašalinti negalima, ūkio subjekto motyvuotu rašytiniu prašymu pažeidimų pašalinimo terminas gali būti pratęstas.

 
 
 
Grįžti...

_________________________________________________________________________________________
Panašūs klausimai:
  • Kiek laiko gali trukti patikrinimas? Atsakymas...
  • Kas gresia už radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus? Atsakymas...
  • Kas atsako už radiacinę saugą ūkio subjekte? Atsakymas...
  • Ar mažinama administracinė našta pareigingiems odontologine praktika besiverčiantiems ūkio subjektams? Atsakymas...
  • Kas organizuoja ir vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą? Atsakymas...
  • Kas yra radiacinės saugos priežiūra? Atsakymas...
  • Kaip galėčiau sužinoti, kada bus atliekamas inspekcinis patikrinimas mano įstaigoje? Atsakymas...
  • Kaip man reikėtų pasirrengti prieš inspekcinį patikrinimą? Atsakymas...

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)