Patikrinimų klausimynai

     Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnai, atlikdami ūkio subjektų veiklos patikrinimus, vadovaujasi Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakyme Nr. V-155 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų ir aktų-klausimynų bei akto formų patvirtinimo“ (kuris buvo pakeistas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-98 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-155 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų, aktų-klausimynų ir akto formų patvirtinimo“ pakeitimo“) pateiktais klausimynais:
 

 

 

    Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės verslo priežiūros pertvarkos programą ir siekiant, kad radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė būtų atliekama kuo efektyviau, koordinuočiau, mažesnėmis sąnaudomis bei mažesne našta verslui, buvo atnaujinti patikrinimų klausimynai. Kokybiškai, aiškiai ir pagal svarbos kriterijus suformuluoti nauji patikrinimų klausimynai leis patikimiau ir efektyviau įvertinti svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimų laikymąsi kontroliuojamuose objektuose.

    Tikimės, kad klausimynai ūkio subjektams pasitarnaus ir kaip aiškus veiklos priežiūros vadovas, padedantis atsirinkti konkrečius teisės aktų reikalavimus bei suprasti abstrakčiai suformuluotų teisės aktų reikalavimų turinį.

 

Atnaujinta 2017-11-15

 


sukūrė Artogama