Atviri duomenys

Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių licencijų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenų apie Radiacinės saugos centro išduotas galiojančias licencijas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (licencijos turėtojo kodas; licencijos turėtojas; savivaldybė, kurioje registruotas licencijos turėtojas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; išduotos licencijos rūšis).
 
 
 
Atnaujinta 2019-09-04

Radiacinės saugos centro registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenų apie Radiacinės saugos centro registruotas veiklas su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (veiklos registravimo numeris; registruojamą veiklą vykdantis asmuo ir jo kodas; savivaldybė, kurioje registruotas registruojamą veiklą vykdantis asmuo; veiklos registravimo data; veiklos registravimo būsena).

 

Radiacinės saugos centro registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

 

Atnaujinta 2019-09-04


Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenis apie Radiacinės saugos centro išduotus laikinuosius leidimus vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (laikinojo leidimo numeris; laikinojo leidimo turėtojas; laikinojo leidimo išdavimo data, laikinojo leidimo galiojimo pabaigos data; paslaugos, kuriai išduotas laikinasis leidimas, pavadinimas).
 
 
 
 
Atnaujinta 2019-09-04


Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio  rajonuose bei Vilniaus apskrityje


Čia galite rasti duomenis apie vidutines aplinkos dozės galios reikšmes, kurios apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose bei Vilniaus apskrityje  (miestas/rajonas; vietovė/gatvė; matavimo laikotarpis nuo...iki; vidutinė aplinkos dozės galia, nSv/h). Duomenys atnaujinami du kartus per metus. 
 
 
 
Atnaujinta 2019-07-04sukūrė Artogama