Atviri duomenys

Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių licencijų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenis apie Radiacinės saugos centro išduotas galiojančias licencijas verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (licencijos turėtojo kodas; licencijos turėtojas; savivaldybė, kurioje registruotas licencijos turėtojas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; išduotos licencijos rūšis; veikla, kuriai išduota licencija).
 
 
 
Atnaujinta 2019-06-03

Radiacinės saugos centro išduotų galiojančių laikinųjų leidimų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais sąrašas

Čia galite rasti duomenis apie Radiacinės saugos centro išduotus laikinuosius leidimus verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (laikinojo leidimo numeris; laikinojo leidimo turėtojas; laikinojo leidimo išdavimo data, laikinojo leidimo galiojimo pabaigos data; paslaugos, kuriai išduotas laikinasis leidimas, pavadinimas).
 
 
 
 
Atnaujinta 2019-06-03

Radiacinės saugos centro atliktų inspekcinių patikrinimų sąrašas

Čia galite rasti duomenis apie Radiacinės saugos centro atliktus ūkio subjektų inspekcinius patikrinimus (ūkio subjekto pavadinimas; kodas, buveinės adresas; patikrinimo data; patikrinimo akto numeris; patikrinimo tipas; požymis, ar atlikti radiologiniai matavimai; tikrinamam objektui keltų reikalavimų skaičius; taikytų poveikio priemonių skaičius). 
 
 
  
 
Atnaujinta 2017-08-03

Radiacinės saugos centro išduotų radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimų sąrašas

Čia galite rasti duomenis apie Radiacinės saugos centro išduotus radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimus (leidimo numeris; vežamo krovinio turėtojo pavadinimas; kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė; buveinės adresas (-ai); leidimo rūšis ir tipas; krovinio tipas; leidimo išdavimo ir galiojimo data).
  
 
 
 
Atnaujinta 2017-07-18


Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio  rajonuose bei Vilniaus apskrityje


Čia galite rasti duomenis apie vidutines aplinkos dozės galios reikšmes, kurios apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose bei Vilniaus apskrityje  (miestas/rajonas; vietovė/gatvė; matavimo laikotarpis nuo...iki; vidutinė aplinkos dozės galia, nSv/h). Duomenys atnaujinami du kartus per metus. 
 
 
Atnaujinta 2019-06-21sukūrė Artogama