LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Verslui
Reikalavimai patalpoms:
  • Kokie reikalavimai keliami patalpai, jos dydžiui planuojant joje įrengti dantų rentgeno aparatą? Atsakymas... 
  • Ar būtina stebėti pacientus ekspozicijos metu? Atsakymas... 
  • Kokie reikalavimai keliami pertvarkant rentgeno kabinetus? Ar nėra pavojaus darbuotojų, dirbančių buvusiame rentgeno kabinete, sveikatai? Atsakymas... 
  • Įsigijome naują dantų rentgeno aparatą, ar reikia reikia atlikti statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę? Atsakymas...
 
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimas:
  • Kokios gali būti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo rūšys? Atsakymas
  • Kada taikomas veiklos registravimas, o kada – licencija ar laikinasis leidimas? Atsakymas
  • Kokiais atvejais nereikalingas veiklos įteisinimas (registravimas, licencija ar laikinasis leidimas)? Atsakymas
  • Koks yra registruojamųjų veiklų sąrašas? Atsakymas
  • Kokių dokumentų reikia, norint veiklą registruoti arba gauti licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais? Atsakymas
  • Ar yra nustatytos rinkliavos už veiklos įteisinimą? Atsakymas
  • Kokia yra valstybės rinkliava už veiklos registravimą? Atsakymas
  • Planuoju vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės  šaltiniais tik  kaimyninėje šalyje. Ar reikia tokiu atveju įteisinti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvoje? Atsakymas
  • Ketinu pradėti vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės  šaltiniais ES šalyje-narėje. Ar joje galioja Lietuvoje išduoti tokią veiklą įteisinantys dokumentai? Atsakymas
  • Vykdau veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Ją esu įteisinęs Lietuvoje. Nusprendžiau pakeisti mano įmonės pavadinimą ar teisinę formą (perregistravau įmonę iš individualiosios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę ar kt.) arba perregistravau įmonę nauju adresu. Kaip aš turu įteisinti šiuos pasikeitimus? Atsakymas
  • Kokia forma yra įteisinama veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais? Atsakymas

  • Ar norint dirbti su dantų rentgeno aparatu gydytojui odontologui reikia baigti kvalifikacinius kursus, ar pakanka baigti tik radiacinės saugos kursus? Atsakymas

  •  Kokie minimalaus išsilavinimo reikalavimai  keliami asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą odontologijos kabinete ir tokiame kabinete dirbančiam darbuotojui? Atsakymas

  • Ar reikia tikrintis sveikatą B kategorijai paskirtiems darbuotojams? Atsakymas

  • Ką reikia padaryti norint dehermetizuoti rentgeno vamzdį? Ar jį dehermetizavus, rentgeno aparatas bus išbrauktas iš licencijos priedo? Atsakymas

 

Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas. Leidimų išdavimas:

  • Ar galiu vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas automobiliu? Atsakymas...
  • Ar reikalinga registruoti veiklą ar gauti licenciją, ar laikinąjį leidimą siekiant vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas? Atsakymas... 
  • Į kurią valstybės instituciją turėčiau kreiptis dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas išdavimo? Atsakymas... 
  • Ar yra nustatytos rinkliavos už licencijos ar laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą ar tokios veiklos registravimą? Atsakymas... 
  • Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas gauti radioaktyviųjų medžiagų/atliekų vežimo leidimą? Atsakymas... 
  • Ar yra nustatytos rinkliavos už leidimo išdavimą? Atsakymas... 
  • Ar yra leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas/radioaktyviąsias atliekas galiojimo terminas? Atsakymas... 
  • Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, vežantiems radioaktyviąsias medžiagas/atliekas? Atsakymas... 
 
Duomenų teikimas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui:
  • Ar duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui galima pateikti elektroniniu būdu? Atsakymas...  
  • Įsigijome rentgeno aparatą. Kokį pranešimą turime pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui? Ar užtenka, kad apie tai informuoja rentgeno aparatą montavusi įmonė? Atsakymas...
  • Rentgeno aparate buvo pakeistas rentgeno vamzdis. Kokį pranešimą turime pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui? Atsakymas...
  • Saugomas rentgeno aparatas nebebus naudojamas. Kokius dokumentus turime pateikti, kad rentgeno aparatas būtų išbrauktas iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro? Atsakymas... 
  • Norėjome pasitikslinti dėl dokumentacijos. Ar Radiacinės saugos centrui kiekvienais metais reikia pristatyti informacinius dokumentus (metinės inventorizacijos, darbuotojų sąrašo ar kt.)? Atsakymas... 
  • Kokiais profesinės veiklos vykdymo atvejais būtina pateikti Pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais? Atsakymas... 
  • Ar Radiacinės saugos centrui reikia teikti  duomenis apie darbuotojų apšvitą? Atsakymas... 
  • Kokius duomenis apie avariją likviduojančius darbuotojus reikia pateikti Registrui? Atsakymas...
  • Kokius dokumentus reikia pateikti, pasikeitus asmenims, turintiems teisę teikti duomenis Registro išoriniu portalu? Atsakymas... 
  • Kokių dokumentų reikia norint gauti Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasą? Atsakymas... 
  • Esu LSMU studentas, rašau diplominį darbą, ar galiu gauti informacijos iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro? Atsakymas... 
  • Ką daryti, jeigu pamiršau prisijungimo prie Registro išorinio portalo slaptažodį? Atsakymas... 
 
Pacientų radiacinė sauga:
  • Ar pacientui darant dantų rentgeno nuotrauką reikia naudoti apsaugines priemones viso kūno apsaugai? Atsakymas... 
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekama asmeninių apsaugos priemonių patikra? Atsakymas...
  • Ar atliktus rentgeno tyrimus reikia registruoti ? Atsakymas...
  • Ar galima vaikui atlikti radiologinį tyrimą?  Atsakymas...
  • Ar galima nėščiai pacientei atlikti radiologinį tyrimąAtsakymas...
 
Darbuotojų radiacinė sauga:
  • Jei gydytojas odontologas yra priskirtas ne A, o B kategorijai, ar jis turi nešioti individualųjį dozimetrą? Atsakymas... 
  • Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie radiacinę saugą odontologijoje?  Atsakymas...
  • Kokios pagalbinės priemonės naudojamos veterinarijoje atliekant rentgeno diagnostikos procedūras gyvūnams? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami branduolinės medicinos darbuotojų vidinės apšvitos tyrimai? Atsakymas...

 

Orlaivių įgulų narių radiacinė sauga:  

  • Ar reikia nešioti dozimetrą orlaivių įgulų nariams? Atsakymas...
  • Kokios radiacinės saugos priemonės yra taikomos orlaivių įgulų nariams? Atsakymas...
 
Darbo vietų apšvitos stebėsena:
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai odontologijos kabinete? Atsakymas...

 

Kokybės laidavimas:  

  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami dantų rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami odontologijoje naudojamos panoraminės įrangos kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami odontologijoje naudojamos tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...
  • Kokiu periodiškumu turi būti atliekami odontologijoje naudojamos panoraminės įrangos cefalometrijos darbo vietai kokybės kontrolės bandymai? Atsakymas...

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių techninė priežiūra

 

  • Kur galėčiau sužinoti, kas turi teisę atlikti mano turimo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio techninę priežiūrą? Atsakymas...
  • Kokie reikalavimai keliami rentgeno aparatų techninei priežiūrai? Atsakymas...


Valstybinė radiacinės saugos priežiūra:

  • Kas organizuoja ir vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą? Atsakymas... 
  • Kas yra radiacinės saugos priežiūra? Atsakymas... 
  • Kaip galėčiau sužinoti, kada bus atliekamas inspekcinis patikrinimas mano įstaigoje? Atsakymas... 
  • Kaip man reikėtų pasirengti prieš inspekcinį patikrinimą? Atsakymas... 
  • Mano įstaigos veiklą tikrina Radiacinės saugos centro pareigūnai, kokios mano teisės ir pareigos? Atsakymas... 
  • Kiek laiko gali trukti patikrinimas? Atsakymas... 
  • Kas gresia už radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus? Atsakymas... 
  • Kas atsako už radiacinę saugą ūkio subjekte? Atsakymas... 
  • Ar mažinama administracinė našta pareigingiems odontologijos praktika besiverčiantiems ūkio subjektams? Atsakymas...
  • Ar atliekami patikrinimai ūkio subjektuose, kurių veiklai vykdyti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais yra nereikalinga licencija ar laikinas leidimas, o užtenka tik veiklą registruoti? Atsakymas...
 
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga:
  • Kokie yra reikalavimai šaltinių fizinei saugai užtikrinti? Atsakymas...
  • Kokia fizinės saugos sistema įstaigoje laikoma tinkama ? Atsakymas...
  • Ar turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už uždarųjų šaltinių fizinę saugą? Atsakymas...
  • Kokiais atvejais turi būti atliekamas darbuotojų tinkamumo patikrinimas? Atsakymas...
  • Kuo remiantis turi būti atliekamas fizinės saugos sistemos pažeidžiamumo vertinimas ir kaip dažnai jis turi būti atliekamas? Atsakymas... 
  • Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą? Atsakymas...

 

Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymas: 

  • Kokie teisės aktai reglamentuoja radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymą? Atsakymas...
  • Kokie yra reikalavimai asmenims, vykdantiems radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymą? Atsakymas...
  • Kokie yra Radiacinės saugos centro įgaliojimai ir atsakomybė? Atsakymas...
  • Kas vykdo radiacinės saugos mokymus? Atsakymas... 
  • Ar radiologijos technologą, baigusį 640 val. kvalifikacijos kursus, reikia papildomai privalomai mokyti radiacinės saugos klausimais? Atsakymas...

 

Ekspertų pripažinimas:

 

Veterinarija:

  • Kas yra padedantieji asmenys ir kokie reikalavimai jiems taikomi? Atsakymas...
  • Kas turi būti nurodyta instrukcijose, skirtose padedantiesiems asmenimis? Atsakymas...

 

Biokuras:

  • Kokius medienos ar durpių gaminius importuojant į Lietuvos Respubliką reikalinga turėti radiologinių tyrimų dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad medienos ar durpių siuntos užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija nustatyto lygio? Atsakymas...
  • Iš kokių valstybių importuojant į Lietuvos Respubliką medienos gaminius ar durpes reikalinga turėti radiologinių tyrimų dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad medienos ar durpių siuntos užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija nustatyto lygio? Atsakymas...
  • Ar yra nustatytas užterštumo 137Cs radionuklidu lygis įvežamos medienos ar durpių siuntoms į Lietuvos Respubliką? Atsakymas...

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)