foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Teisės aktų naujienos foto_s
foto_s

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 5, 6, 12, 23, 28 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 25, 26 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 25 straipsnio pakeitimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1416 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 578 „Dėl Dozimetrinės kontrolės radiacinės avarijos atveju bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1415 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1414 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1411 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 996 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1410 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl prisijungimo prie 1986 metų konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 747 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-1164 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-724 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-581 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Radiacinės saugos centro administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V-561 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Radiacinės saugos centro vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2021 metais plano patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-3053/D1-835 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-3051/D1-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-584/486 „Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-3044 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių nustatymo, radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką plano rengimo, derinimo ir radiologinės stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 26 d. įsakymas Nr. V-3028 „Dėl Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-3003 „Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-2872 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-2604 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-2390 „Dėl Medicininės radiologijos klinikinio audito organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1-345/V-2322/22.3-200 „Dėl Pritarimų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-1237 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-1134 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-785 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-271 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir Ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 621 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. D1-154 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms, galinčioms įvykti verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-91 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-85 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-74 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 66V „Dėl Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl Avariją likviduojančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozimetrinės kontrolės, transporto priemonių, įrangos ir kitų daiktų radioaktyviojo užterštumo kontrolės įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai rekomendacijų patvirtinimo“.

 

 

 Atnaujinta 2021-05-24


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s