Ar galima atlikti vieną paskui kitą kelis diagnostikos tyrimus naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę?

Taip galima. Rekomendacijų dėl diagnostikos tyrimų naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę atlikimo dažnio nėra, nes taikant medicininę apšvitą yra laikomasi pagrįstumo principo, kuris teigia, kad pacientui turi būti atlikti tik tie tyrimai, kurių reikia siekiant parinkti tinkamą gydymą ir įvertinti jau taikomo gydymo eigą. Jeigu dėl paciento sveikatos būklės reikia, gali būti atliekami kiti reikalingi tyrimai arba pakartotinai atliktas tas pats tyrimas. Todėl nėra nustatyta tikslių skaičių, kiek rentgeno diagnostikos ar diagnostinių branduolinės medicinos tyrimų pacientui gali būti atlikta per metus ar kitą laikotarpį. Atkreipiame dėmesį, kad šie tyrimai pacientui gali būti atlikti tik gavus jo sutikimą – pacientas visada gali atsisakyti jam skirto tyrimo.

 

Dėl jonizuojančios spinduliuotės keliamos rizikos sveikatai didėjimo atliekant pakartotinius tyrimus reikėtų įvertinti, ar reikalingos informacijos galima gauti iš anksčiau atlikto tyrimo. Todėl asmeniui, atliekančiam jums tyrimą, reikia pasakyti, jeigu buvo toks pats tyrimas atliktas anksčiau ar kitoje gydymo įstaigoje. Vis dėlto įvertinus aplinkybes, susijusias su konkrečiu pacientu, gali būti nusprendžiama, kad anksčiau atliktas tyrimas yra netinkamas įvertinti dabartinę paciento sveikatos būklę ir priimti sprendimus dėl tolimesnio jo gydymo. Tinkamai tokią situaciją gali įvertinti tik gydytojas specialistas.

 

Grįžti...


 sukūrė Artogama