Kas yra radiologinis aplinkos monitoringas?

 

    Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 35 ir 36 straipsniai reglamentuoja, kad kiekviena valstybė narė privalo turėti valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo sistemą, leidžiantį įvertinti aplinkos ir jos komponentų, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo vandens užterštumą radioaktyviosiomis medžiagomis ir radiologinio monitoringo duomenis teikti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

 

   Radiologinio aplinkos monitoringo organizavimą ir vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas. Šiame įstatyme numatyta, kad radiologinis aplinkos monitoringas, kuris yra aplinkos monitoringo dalis, yra sistemingas ir nuolatinis aplinkos gama dozės galios, aplinkos dozės ekvivalento ir aplinkos elementų, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo vandens užterštumo radionuklidais stebėjimas, jų sukeliamos gyventojų apšvitos vertinimas ir prognozė valstybės, savivaldybės ar ūkio subjektų lygiu.

 

Plačiau skaitykite Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkę atitinkamą RSC internetinės svetainės skiltį:

 

    Veiklos sritys > Radiologinės būklės stebėsena > Radiologinis aplinkos monitoringas

 

Grįžti...sukūrė Artogama